ชื่อบทความ : ID01แนวการป้องกันและบริหารการจัดการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 หมู่ 4 บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสุพรรณ  ลีประโคน

                                                            

เนื่องจากสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้แพร่ระบาดในหลายพื้นที่ของ จ.บุรีรัมย์ ในชุมชนหมู่ 4 ยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 แต่มีผู้เสี่ยงสูงอยู่ ม.2 อยู่ในระหว่างการกักตัว การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในครั้งนี้มีผลกระทบมากกับชาวบ้านที่ออกไปทำงานข้างนอกหมู่บ้านและพ่อค้าแม่ค้าที่ออกไปขายของไม่ได้เพราะตลาดในชุมชนปิดโดยไม่มีกำหนด ส่วนการใช้ชีวิตของคนในชุมชนก็ไม่เปลี่ยนแปลงมากหนักเพราะคนในชุมชนส่วนมากจะมีอาชีพเกษตรกรยังคงออกไปทำไร่ทำนาตามปกติ ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของตำบลแสลงโทนร่วมกับฝ่ายปกครอง ฝ่ายเทศบาลและอ.ส.ม. ทุกหมู่ที่เข้มแข็งมากได้ประชาสัมพันธ์เคาะประตูบ้านขอความร่วมมือกับชาวบ้าน ถ้าไม่จำเป็นจริงๆอย่าออกไปไหนขอให้อยู่ในชุมชน ห้ามจัดงานทุกชนิดยกเว้นงานศพ หมู่ 4 มีทีมงาน อ.ส.ม. 10 คน ถ้ามีงานศพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสลงโทนร่วมกับทีมงาน อ.ส.ม.ของหมู่นั้นๆ จัดชุดคัดกรองทุกคนต้องสวมใส่แมสและตรวจวัดอุณหภูมิ มีเจลล้างมือ เว้นระยะห่าง แต่ก่อนจัดโต๊ะนั่งกินข้าวร่วมกันแต่ตอนนี้ให้บริการตัวเองเป็นอาหารจานเดี่ยว ส่วนพ่อค้า แม่ค้า และร้านค้าในชุมชนต้องมีที่กั้นและมีเจลล้างมืออยู่หน้าร้านของตนเอง ถ้ามีคนจากต่างจังหวัดที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ต้องรายงานตัวกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลแสลงโทน ให้มีการกักตัว 14 วัน จัดทีมอ.ส.ม. หมู่นั้นเข้าไปตรวจวัดอุณหภูมิใน 14 วัน ทีมีการกักตัว ขอให้ชาวบ้านแสลงโทนรู้ว่าเชื้อไวรัสโควิด 19 นั้นติดต่อง่ายด้วยการ สัมผัส ไอ จาม หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนเยอะๆ พยายามกินร้อน ช้อนกลาง เว้นระยะห่าง พกเจลติดตัว ออกนอกบ้านสวมแมสตลอดเวลา ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีที่สุด ตอนนี้ชุมชน บ้านแสลงโทน ม.4 ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน 200 คนแล้ว

ผู้ให้ข้อมูล นายหนึ่ง  ปานทอง

ประธาน อ.ส.ม. ม.4

อื่นๆ

เมนู