ชื่อบทความ : บริบทชุมชนบ้านแสลงโทน หมู่ที่4 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ :หมู่ที่4 บ้านแสลงโทนตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าของบทความ : นางสุพรรณ  ลีประโคน


บริบทหมู่บ้าน : สภาพแวดล้อมโดยรวม  ของบ้านแสลงโทน บ้านแสลงโทนเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่่มีประชากรจำนวน 7 หมู่บ้านลักษณะหมู่บ้านจะมีกำแพงดินโบราณล้อมรอบ มีสระน้ำหรือคูน้ำล้อมรอบหมู่บ้าน ที่เกิดจากการขุดดินขึ้นมาทำกำแพง ล้อมรอบหมู่บ้านของคนโบราณ เพื่อใช้ในการป้องกันข้าศึกศัตรูในการสู้รบส่วนบ้านเรือนจะเป็นบ้านไม้เป็นส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปีจำนวนหลายหลังและยังมีผู้อาศัยอยู่ด้วย ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมทำกันเป็นหลัก เมื่อว่างจากช่วงฤดูกาลทำนา
ก็จะไปทำอาชีพก่อสร้างเป็นส่วนมาก และในหมู่บ้านก็จะมีการจัดตั้งกลุ่มชมรมวัฒนธรรม  ชมรมฌาปนกิจ กองทุนสหกรณ์  กองทุนหมู่บ้านละล้าน ภาษาที่ใช้ก็จะเป็นภาษาท้องถิ่นได้แก่ ภาษาเขมร และ ภาษาส่วย


สิ่งที่ประทับใจ : การทอเสื่อกกของกลุ่มสมาชิกในชุมชนหมู่ที่ 4  ชื่อ คุณแม่มะนาว เกาประโคน อยู่บ้านเลขที่ 410 อายุ 63 ปี โดยได้สืบทอดภูมิปัญญามาจาก มารดาของท่าน โดยส่วนตัวแล้วคุณแม่มะนาว ชอบจินตนาการบวกกับพรสวรรค์และมีความชอบส่วน
ต้วอยู่แล้วในการทอเสื่อกก โดยเฉพาะลายไทยท่านชื่นชอบมากเป็นพิเศษ แล้วยังมีลวดลายอื่นๆอีก ที่ท่านได้จินตนาการ สร้างสรรค์เป็นลวดลายต่างๆไว้เป็นจำนวนมาก เป็นการทอยกลายที่มีความปราณีตมาก ท่านเป็นปราชญ์ ทางด้านเสื่อกกอย่างแท้จริง คุณแม่มะนางจะทอเสื่อกก ช่วงที่ว่างจากงานไร่นาท่านทอไว้สำหรับให้ลูกหลานของท่านที่แวะมาเยี่ยมเยือนเท่านั้น

 


ภาพประกอบกิจกรรม : การลงพื้นที่สำรวจแบบฟอร์ม 01,02

 

 


วิดีโอลงพื้นที่ หมู่ 4 ต.แสลงโทน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู