ชื่อบทความ : บริบทชุมชนบ้านแสลงโทน หมู่ที่ 4 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ : หมู่ที่ 4 ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
เจ้าของบทความ : นางสาวธัญธารีย์ ธรรมวัฒน์กิตติ


บริบทหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรอยู่รวมกันถึง 7 หมู่ แบ่งเป็นหมู่ที่  1 , 2 , 3 , 4 ,5, 6 , 7   มีคูน้ำล้อมรอบหมู่บ้านและมีกำแพงดินโบราณ  ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  บ้านแสลงโทนเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่มีการบันทึกเอาไว้ในประวัติของหมู่บ้านมีอายุราว 205 ปีมาแล้ว และมีบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้านทั้งหมด 1,810 หลังคาเรือน  มีประชากรทั้งสิ้น   6,224  คน  ปัจจุบันได้ยกระดับเป็นเทศบาลตำบลแสลงโทน  เมื่อวันที่  18  กรกฎาคม  2551   มีอาณาเขตติดต่อ
                          ทิศเหนือ                 จดตำบลเสม็ด   ตำบลสะแกซำ           อำเภอเมือง                    จังหวัดบุรีรัมย์
                          ทิศใต้                      จดตำบล บ้านไทร                               อำภอประโคนชัย            จังหวัดบุรีรัมย์
                          ทิศตะวันออก         จดตำบลสำโรง                                    อำเภอพลับพลาชัย         จังหวัดบุรีรัมย์
                          ทิศตะวันตก           จดตำบลสี่เหลี่ยม                                 อำเภอประโคนชัย            จังหวัดบุรีรัมย์
จดตำบลเมืองฝาง                                อำเภอ เมือง                     จังหวัดบุรีรัมย์
หมายเหตุ:  ข้อมูลประชากร  ณ เดือน มิถุนายน   2563  จากสำนักทะเบียน  อำเภอประโคนชัย
ชื่อของหมู่บ้านที่เรียกว่า   แสลงโทน   ได้มาจากต้นแสลงเป็นต้นไม้ยืนต้นในสมัยก่อนมีจำนวนมาก   ปัจจุบันนี้ยังคงเหลืออยู่
ชุมชนช่วยกันอนุรักษ์ไว้สูงประมาณ  6-7  เมตร     ในส่่วนของใบแสลงนำมาต้มย้อมกับเส้นฝ้ายสีจะได้เขียวอ่อนเสร็จแล้วนำมาทอเป็นผืนผ้าฝ้ายให้เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนแสลงโทน   มีชื่อว่า  ผ้าสะแลง   โดยนำภูมิปัญญาผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติอนุรักษ์ให้คนรุ่นหลังได้สืบทอดกันต่อไป    ผ้าสะแลงนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกอีกหลากหลาย  สามารถแวะชมผลิตภัณฑ์ได้ที่วิสาหกิจชุมชนอุสาหกรรมเสื้อผ้า  หมู่1 ตำบลแสลงโทน    ภาษาท้องถิ่นใช้ภาษาเขมรเป็นหลัก    บ้านแสลงโทนมีชื่อเป็นภาษาท้องถิ่นว่า   ”  เซราะสะแลง   ”


สิ่งที่ประทับใจ :
                            ลงพื้นที่่สำรวจในชุมชนหมู่ที่ 4 พบว่ามีบ้านโบราณหลายหลังและมียุ้งใส่ข้าว  ปัจจุบันชาวบ้านยังอาศัยอยู่  แต่ละหลังยังเป็นบ้านในสภาพเก่าที่มีใต้ถุนสูง  บางหลังจะสร้างเป็นห้องครัวแยกออกไปต่างหาก   สังเกตแต่ละหลังจะมีหน้าต่างจำนวนมากทำให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก   ไม่ต้องติดแอร์ก็สามารถอยู่อาศัยได้   มีภาพบ้านโบราณมาให้ชมดังนี้
1. บ้านเลขที่  277  หมู่ 4   นายสมาน  เกาประโคน  เจ้าของบ้าน   อยู่มาตั้งแต่สมัยคุณพ่อเปื่อย ประมาณ  70  กว่าปี

2.บ้านเลขที่  120  หมู่ 4  คุณยายอุ่ม   โสมประโคน  เจ้าของบ้าน   บ้านหลังนี้มีอายุราว   70  กว่าปี

3.  บ้านเลขที่41  หมู่4   นางสุวิส   ชัดทัน   เจ้าของบ้าน    บ้านหลังนี้มีอายุราว   75  กว่าปี


ภาพประกอบกิจกรรมการลงพื้นที่ :

 

วิดีโอลงพื้นที่ หมู่ 4 ต.แสลงโทน
แนะนำการลงพื้นที่


 


อื่นๆ

เมนู