ชื่อบทความ : บายศรีต้นกล้วยในงานพิธีทําบุญเเห่ตาปู่ ต.เเสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นายธีระวัฒน์ ล้อประโคน


สิ่งที่ประทับใจ
             บายศรี เป็นการใช้ภูมิปัญญาไทย ในการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ ผู้ได้รับการทำพิธี บายศรีจึงเป็นของสูง สิ่งมีค่าของไทยมาแต่โบราณ ในงานมงคลทุกงานจะมีพิธีที่มีบายศรีเป็นส่วนสำคัญ เป็นศาสนพิธีของศาสนาพราหมณ์ คำว่าบาย เป็นภาษาเขมร หมายถึง ข้าวสุก ศรี เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง มิ่งขวัญ บายศรี จึงหมายถึง ขวัญข้าว หรือภาชนะใส่เครื่องสังเวย  ก่อนทำพิธีสู่ขวัญ ต้องมีการจัดทำพาขวัญหรือขันบายศรี หมายถึง ภาชนะใส่เครื่องสังเวยบูชาก่อนการเรียกขวัญ ตกแต่งอย่างสวยงามด้วยใบไม้ เช่น ใบตองกล้วย นำมาพับ เป็นมุมแหลมและเย็บซ้อนอย่างสวยงาม อาจทำเป็น 3 ชั้น 5 ชั้น หรือ 7 ชั้น แล้วแต่ความเหมาะสมของผู้จัดพิธี บายศรีจึงเป็นความเชื่อของคนทุกภาคในประเทศไทย การทำพิธีโดยใช้บายศรี ก่อให้เกิดขวัญกำลังใจ ช่วยให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถเผชิญภยันตรายได้อย่างดี ทำให้เกิดโชคลาภและสิริมงคลแก่ผู้กระทำ

ที่มา : สันติ อภัยราช. (2542). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร. กำแพงเพชร: สภาวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร

              ในงานพิธีทําบุญเเห่ตาปู่ ต.เเสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็นงานประจําปีของตําบลเเสลงโทนซึ่งจะจัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ในปีนี้งานได้จัดขึ้นในวันที่ 11 เมษายน 2564 ภายในงานก็จะมีการก่อเจดีย์ทราย รดนํ้าดําหัวขอพรผู้อาวุโส เเห่ตาปู่ ทําบุญอุทิศเเด่ตาปู่เจ้าพ่อ เเละบรรพบุรุษผู้ที่ล่วงลับดับสังขารไปเเล้ว ซึ่งเป็นการเเสดงถึงความกตัญญูของชาวเเสลงโทน เเละเป็นการรักษาประเพณีเเละวัฒนธรรมที่ดีงามของตําบลไว้ด้วยภายในงานก็จะมีการประดับตกเเต่งอย่างสวยงามตามเเบบฉบับของท้องถิ่นชาวไทยเชื้อสายเขมร  เเละมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเเละจะนํามาเสนอในที่นี้นั่นคือ บายศรีที่ชาวบ้านเเสลงโทนได้จัดทําขึ้น เป็นบายศรีต้นกล้วย หรือในบางพื้นที่เรียกว่าบายศรีป่า ซึ่งเป็นบายศรีที่มีความเรียบง่ายใช้เวลาทําไม่มากนัก ทํามาจากต้นกล้วยตานี หรือถ้าไม่มีกล้วยตานีก็ใช้ต้นกล้วยชนิดอื่นเเทนได้ โดยนําต้นกล้วยมาตัดเป็นท่อน นําไม้ไผ่ที่เหลาเป็นเส้นๆมาปักทําเป็นชั้นๆจํานวน 7 ชั้น เเต่ละชั้นมีการตกเเต่งด้วยใบตองที่พับซ้อนกัน เเละดอกไม้ ซึ่งดูเเล้วมีความสวยงามเเบบธรรชาติ ให้อารมณ์ความรู้สึกเเบบพื้นบ้านท้องถิ่น

รูปภาพประกอบ

ภาพจาก อ.สนิท พาราษฎร์

อื่นๆ

เมนู