1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID01 - ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย
  4. IDO1-ความประทับใจภูมิปัญญาท้องถิ่นและการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมหมู่ที่ 1 บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

IDO1-ความประทับใจภูมิปัญญาท้องถิ่นและการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมหมู่ที่ 1 บ้านแสลงโทน ตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อบทความ : ความประทับใจภูมิปัญญาท้องถิ่นและการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมหมู่ที่  1
ชื่อหมู่บ้านบ้าน แสลงโทน     ตำบลแสลงโทน    อำเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ :  นางสาวธัญธารีย์   ธรรมวัฒน์กิตติ


สิ่งที่เห็นและประทับใจหรืออยากนำเสนออาชีพหมู่บ้านที่เก็บข้อมูล
        จากการลงพื้นสำรวจหมู่ที่ 1 ตำบลแสลงโทน  อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์  พบว่าในชุมชนหมู่ที่1นี้ มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพขึ้นมา ชื่อกลุ่ม  วิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมเสื้อผ้า หมู่ 1  ตำบลแสลงโทน   จัดตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่  269  หมู่1  ปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่ม  20 คน   ลักษณะของกลุ่มอาชีพกลุ่มนี้ได้มีการทอผ้าให้มีสีและลายผ้าให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนบ้านแสลงโทน   โดยสมาชิกในกลุ่มได้นำภูมิปัญญาของบรรพบุรุษได้นำเอาเส้นฝ้ายและวัตถุดิบธรรมชาติที่มีอยู่คู่กับบ้านแสลงโทนมาอย่างยาวนาน มีชื่อเรียกว่าต้นแสลง เป็นไม้ยืนต้น มีลำต้นสูง 6 – 7 เมตร กลุ่มจึงได้เกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจร่วมกันว่า ควรนำส่วนของใบแสลงมาย้อมกับเส้นฝ้ายแล้วทอเป็นผืนผ้าให้เกิดเป็นอัตลักษณ์ของบ้านแสลงโทน มีชื่อว่า ผ้าสะแลง  ผ้าทอใบสะแลงแห่งบ้านแสลงโทนสีจะออกโทนเขียวอ่อนๆ   ทางกลุ่มได้นำผ้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึกอีกหลากหลาย
         กลุ่มได้ทอผ้าแบบ  2  ตะกอ ทอโดย คุณยาย เคย แผ้วพลส่ง อายุ 72 ปี  และ ผ้าทอ แบบ 4 ตะกอ ทอโดย นางสมน้อย
โสประโคน ช่างทอผ้าทั้งสองท่านนี้ได้สืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ามาจาก บรรพบุรุษ โดยทั้งสองท่านมีความสุข – ความรักในงานทอผ้าที่ตนเองได้ทอ ออกมาแต่ละผืน 
          กลุ่มอาชีพ กลุ่มนี้ได้มีการพัฒนาฝีมือผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จนได้รับ     มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) จาก
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และรางวัล คัดสรรสุดยอด หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย ระดับห้าดาว จาก กรมพัฒนาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย    ลงหนังสือนิตรยสารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน รวมทั้งได้สืบสานอนุรักษ์ผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติให้อยู่คู่กับชุมชนแสลงโทนสืบทอดต่อไป   รวมทั้งมีนักท่องเที่ยวแวะมาเยี่ยมชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มอย่างต่อเนื่อง


ปัญหาและอุปสรรคในการเก็บข้อมูล 
        1.  ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูลไม่ค่อยพบเจอผู้คนเพราะเขาออกไปทำงานแต่เช้า

        2. ชาวบ้านไม่กล้าบอกข้อมูล

การแก้ปัญหา
       1.  เปลี่ยนช่วงเวลาในการเก็บข้อมูล  ไปช่วง  16.00  น.  –  18.00  น.  วันถัดไป

สอบถามเพิ่มเติมจากบ้านใกล้เคียงกัน 
       2.   แสดงป้ายของเจ้าหน้าที่ให้ดู และอธิบายจุดประสงค์  ของการสำรวจครั้งนี้

ภาพประกอบกิจกรรม   
       

ภาพใบแสลง

นำใบแสลงไปต้มกรองเอาแต่น้ำนำเส้นฝ้ายลงไปย้อมประมาณ 30 นาทีย้อม

นำใบแสลงไปต้มกรองเอาแต่น้ำนำเส้นฝ้ายลงไปย้อมประมาณ 30 นาทีย้อม

เส้นฝ้ายที่ย้อมเสร็จแล้วนำมาตากในที่ร่ม

ทอเป็นผืนผ้าลายลูกแก้ว

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ

ออกบูทจำหน่ายสินค้าที่สนามช้างอารีน่า

                                                    

                                    ภาพนักท่องเที่ยวมาอุดหนุนสินค้าที่กลุ่ม

อื่นๆ

เมนู