ชื่อบทความ : IDO1 ผ้าพิมพ์จากใบไม้ธรรมชาติของชาวบ้าน ต.แสลงโทน

เจ้าของบทความ : นางสุพรรณ  ลีประโคน

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ผ้าพิมพ์สีจากธรรมชาติเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก ไม่ใช่สารเคมี เมื่อนำใบไม้หลากหลายชนิดวางบนตัวเนื้อผ้า ผ่านกระบวนการทางธรรมชาติ ก็จะได้ผลิตภัณฑ์ผ้าสีหลากชนิดไม่ซ้ำกันเสมือนเป็นหนึ่งเดียวของผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตแต่ละครั้งคือการถ่ายทอดความงามจากธรรมชาติสู่ความสวยงามบนผืนผ้า เนื่องจากธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามฤดูกาลและสภาวะแวดล้อมส่งผลให้สีสันในใบไม้แต่ละใบทรงคุณค่าและมีเอกลักษณ์ตามธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ผ้าพิมพ์สีจากธรรมชาติเชื่อมโยงกับวิถีธรรมชาติ ง่ายต่อการบำรุงรักษา ประหยัดพลังงานและต้นทุนในการดูแลผลิตภัณฑ์ผ้าสีจากธรรมชาติจึงเป็นสัญลักษณ์ของการรักษาความสมดุลของธรรมชาติและยังสร้างศิลปะที่ให้คุณค่า ใบไม้  รากไม้ ดอกไม้ ที่มีอยู่ในชุมชนตามฤดูกาลและใช้สารจากธรรมชาติที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น สนิม ขี้เถ้า เกลือ สารส้ม  เพื่อช่วยในการทำให้สีใบไม้ติดทนทาน กรดและด่างที่มีผลต่อสีธรรมชาติที่พิมพ์ลงบนพื้นผ้า ผ้าแต่ละชนิดจะรองรับสีจากธรรมชาติที่แตกต่างกันแม้ว่าสีนั้นจะมาจากใบไม้ชนิดพันธ์ุเดียวกันก็ตาม ผ้าที่ใช้พิมพ์ผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ผ้าปาน ผ้าไหม

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู