ชื่อบทความ : IDO1 – อาชีพเสริมของชุมชนบ้านแสลงโทน

ชื่อหมู่บ้าน :  หมู่ 1 และหมู่ 4 บ้านแสลงโทน ต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสุพรรณ  ลีประโคน

                                                                  

สิ่งที่ประทับใจ

การลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติม ได้เห็นวิธีการเลี้ยงหนูนาในบ่อซีเมนต์ของ นางสวิง  วิชัยรัมย์ อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที่ 251 เป็นคนหมู่ 1 เลี้ยงหนูนามาได้ประมาณ 1-2 ปีแล้วซึ่งคุณสวิง ได้บอกวิธีการเลี้ยงหนูนาว่าเลี้ยงไม่ยากเลย คือ มีโรงเรือน เตรียมบ่อซีเมนต์หรือเราจะก่ออิฐขึ้นเองก็ได้และต้องทำบ่อให้ลึกหน่อยความกว้าง – ยาว ตามความต้องการของเราเองมีถังน้ำหรือโอ่งน้ำใบใหญ่พอประมาณ เพื่อที่จะต่อสายยางส่งน้ำเข้าไปที่บ่อเลี้ยงหนูนาข้างๆบ่อจะเจาะรูใส่สายยางเข้าไปที่มีจุกน้ำต่อเตรียมไว้แล้วเอาหนูนาไว้ในบ่อแล้วเอาฝาแผ่นเรียบปิดฝาบ่อเปิดรูไว้เล็กน้อยเพื่อให้อากาศเข้าไปได้ ส่วนอาหารของหนูนาคุณสวิง บอกว่าตอนเช้าให้กินข้าวเปลือก ข้าวโพด หญ้า สลับกันไปมาหรือแล้วแต่เราจะมีให้กิน ส่วนตอนเย็นให้กินหัวอาหารไก่ – เล็ก เลี้ยง 4 – 5 เดือน หนูนาก็จะโตเต็มที่ ซึ่งปัจจุบันคุณ สวิง มีบ่อหนูนา 60 บ่อแล้ว มีพ่อพันธุ์ 10 ตัว มีแม่พันธุ์ 40 ตัว แม่พันธุ์หนูนาท้องแรก 3 เดือนคลอด ท้องครั้งที่สอง 25 วันคลอด  คุณสวิง เพาะลูกขายเองในพื้นที่ ลูกหนูนา 1 เดือนครึ่งก็ขายได้แล้ว ตัวเมียตัวละ 80 บาท ตัวผู้ตัวละ 50 บาท ถ้าจะเอาไปผัดเผ็ด – อบกรอบ กิโลกรัมละ 200 – 250 บาท

                                                                   

สัมภาษณ์เจ้าของหนูนา 

โรงเรือนของหนูนา

ภาพจุกน้ำ

วิธีใส่สายยางเข้าไปในบ่อหนูนา

ภาพที่ใส่สายยางเข้าไปในบ่อแล้ว

ภาพหนูนา

 

 

 

อื่นๆ

เมนู