ชื่อบทความ : ID02 – การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการพัฒนา “เสื่อกก” ของตำบลโคกย่าง และการลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงใน U2T 

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวกุลสตรี อุ้มรัมย์

ประเภท : นักศึกษา

ข้าพเจ้า นางสาวกุลสตรี อุ้มรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ผลการปฎิบัติงานประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 มีดังนี้

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 อาจารย์ได้มีการนัดผู้ปฏิบัติงานมาประชุมที่ศาลาประชาคม หมู่ 2 ตำบลโคกย่างเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนา “เสื่อกก” ของชาวบ้านในตำบลโคกย่าง และประชุมเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลลงในแอป U2T

และในวันเดียวกัน ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน(นักศึกษา) ได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในแอป U2T โดยข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงาน(นักศึกษา) ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูล หมู่ 4 บ้านตาจรู๊ก ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องเก็บคือ แหล่งน้ำในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น เกษตรกรในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น ร้านอาหารในท้องถิ่น ที่พัก / โรงแรม แหล่งท่องเที่ยว และผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด…

ภาพประกอบการลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู