ชื่อบทความ: กิจกรรมส่งเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ต้านภัยเชื้อcovid-19 ตำบลโคกย่าง
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ:  นาย ปรีชา มะลิซ้อน
ประเภท:  ประชาชน


     กิจกรรมมอบของให้กับโรงเรียนโคกย่างและวัดโคกย่าง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 บริเวณรอบๆพื้นที่ การระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทางคณะอาจาร์ยและทีมงานทราบถึงปัญหาภายในชุมชนยังขาด สิ่งของและอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อcovid-19 จึงจัดกิจกรรมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนโคกย่าง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ซึ่งคณะอาจาร์ยและทีมงานได้มอบ สเปย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อจำนวนหนึ่งให้กับ ทางโรงเรียนซึ่งทางคณะครูของโรงเรียนโคกย่าง ได้ให้การต้อนรับและสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี

รูปภาพประกอบ

และทางคณะอาจาร์ยและทีมงาน ได้เดินทางไปที่วัดโคกย่างเพื่อถวายสิ่งของที่วัดบ้านโคกย่างและปัดกวาดทำคาวมสะอาดบริเวณภายในวัดบ้านโคกย่าง และทีมงานได้ถวายสิ่งของต่างๆ เช่น น้ำดื่ม สเปย์แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับทางวัด

รูปภาพประกอบ

 กิจกรรมทำเจลแอลกอฮอล์และทำหน้ากากอนามัย

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 บริเวณรอบๆพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2564ทางคณะอาจาร์ยและทีมงานได้จัดอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้กับทีมงานและประชาชนที่สนใจภายในในตำบลโคกย่าง  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวิทยากรมาฝึกสอนให้กับทีมงานและประชาชนในชุมชนโคกย่างเพื่อที่ประชาชนจะสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพหรือทำไว้ใช้เองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19

รูปภาพประกอบ


กลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู