ชื่อบทความ – ทำความสะอาดโรงเรียนโคกย่างและเก็บข้อมูล U2T ตำบลโตกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ – นายชโนดม ชนะประโคน
ประเภท – บัณฑิตจบใหม่


กิจกรรมอาสาทำความดี
อาจารย์และทีมงานผู้ปฏิบัติงานในตำบลโคกย่าง ก็ได้มีกิจกรรมทำจิตอาสาที่โรงเรียนบ้านโคกย่าง เพื่อป้องกันโรคระบาดอีกทางเพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีคนจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคระบาดโควิด-19 โดยคณะทีมงาน ได้แบ่งหน้าที่ ทำความสะอาดบริเวณรอบๆอาคาร ถนนทางเดิน รวมถึงในอาคารเรียนด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะคุณครูโรงเรียนบ้านโคกย่าง และชาวบ้านเป็นอย่างดี

รูปภาพกิจอาสาทำความดี


เก็บข้อมูล U2T
ด้วยทางอาจารย์ได้มอบหมายงานให้เก็บข้อมูลใน U2T โดยคณะผู้ปฏิบัติงาน (บัณฑิตจบใหม่)  ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูล หมู่ 1 บ้านตะแบก ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องเก็บคือ แหล่งน้ำในท้องถิ่น,ภูมิปัญญาท้องถิ่น, สัตว์ในท้องถิ่น,พืชในท้องถิ่น,เกษตรกรในท้องถิ่น,อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น,ร้านอาหารในท้องถิ่น,ที่พัก / โรงแรม,แหล่งท่องเที่ยวและผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด

รูปถาพ U2T


โดยกลุ่ม – คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ – ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ – การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู