ชื่อบทความ: อบรมเชิงปฏิบัติงานด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในตำบล
พื้นที่: หมู่ 8 บ้านโคกเบง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ:  นาย ปรีชา มะลิซ้อน
ประเภท:  ประชาชน


การปฎิบัติงานในเดือนนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการประชุมออนไลน์การทำงานประจำเดือน ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจที่ไปเก็บมา โดยมีโปรแกรม SPSS ช่วยวิเคราะห์และแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูลผ่านแอพพริเคชั่นU2Tทั้ง10 ตามหัวข้อหลักที่ได้รับมอบหมายมา
ต่อมาข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่หมู่8 บ้านโคกแบง และหมู่7 บ้านตะโก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้สถานะการณ์ การแผ่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 โดยมีข้อปฏิบัติในการลงพื้นที่คือสวมใส่หน้ากากอนามัยแบบ100 เปอร์เซ็นเว้นระยะห่างในการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 เมตร ใช้เจลล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสสิ่งของต่างๆ ช่วงเช้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ของนาง ลอบ คงประโคน บ้านเลขที่33หมู่8 บ้านโคกแบง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สอบถามเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกกวิธีการทำ  พื้นที่การปลูกกก วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  ราคาที่จำหน่ายต่อชิ้นงาน และวิธีการ ย้อมสี การเย็บขอบเสื่อ การขึ้นลายต่างๆ ผลิตภัณฑ์ที่นาง ลอบ คงประโคนมีเช่น เสื่อผืน เสื่อแบบพับ กระเป๋า กล่องทิชชู  หมอน เป็นต้นและได้สอบถามเกี่ยวกับความต้องการการช่วยเหลือด้านต่างๆว่าอยากให้ทางมหาลัย ช่วยเหลือเรื่องใดต่อมาได้วางแผนการปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกก ให้กับนาง ลอบ คงประโคน


ภาพประกอบ

       

หลังจากได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ของนาง ลอบ คงประโคน แล้วได้เดินทางไปยังพื้นที่ หมู่ 7 บ้านตะโก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ของนาง พราม จามประโคน ได้สอบถามเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกกวิธีการทำ  พื้นที่การปลูก  วัสดุอุปกรณ์ต่างๆพืชที่ปลูกได้แก่ ต้นกก ต้นไหล ต้นธูป  ราคาที่จำหน่ายต่อชิ้นงาน และวิธีการ ย้อมสี การเย็บขอบเสื่อ การขึ้นลายต่างๆผลิตภัณฑ์ที่นาง ลอบ คงประโคนมีเช่น เสื่อผืน เสื่อแบบพับ เป็นการทอเสื่อและขึ้นลายที่สวยงาม มีหลากหลายให้เลือกและได้สอบถามเกี่ยวกับความต้องการการช่วยเหลือด้านต่างๆว่าอยากให้ทางมหาลัย ช่วยเหลือเรื่องใด ต่อมาได้วางแผนการปฏิบัติและการแผนอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกก ให้กับนาง พราม จามประโคน


ภาพประกอบ

                        

ในช่วงบ่ายข้าพเจ้าคณะอาจารย์ และทีมงานได้ประชุม ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการ จัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกก แก่ประชาชนที่สนใจภายในชุมชนเพื่อนยกระดับเศรษฐกิจ แบบบูรณาการให้กับชุมชน เนื่องจากการแผ่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 ทางคณะอาจารย์ต้องขออนุญาติจากผู้นำชุมชนให้บุคคลภายนอกเข้าในพื้นที่ แต่ทางหน่วยงานไม่อนุญาติให้บุคคลภายนอกเข้าในพื้นที่ เพราะมีกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องกักตัว จึงต้องเลื่อนการอบรมแก่ประชาชนที่สนใจภายในชุมชนออกไปจนกว่าสถานะการณ์จะปลอดภัย

สรุป

มีการประชุมออนไลน์การทำงานประจำเดือน ในเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจที่ไปเก็บมา โดยมีโปรแกรม SPSS ช่วยวิเคราะห์และแบ่งหน้าที่การปฏิบัติงานในการเก็บข้อมูลผ่านแอพพริเคชั่นU2Tทั้ง10 ตามหัวข้อหลัก ได้ลงพื้นที่หมู่8 บ้านโคกแบง และหมู่7 บ้านตะโก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์นัดหมายอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทอเสื่อกก แก่ประชาชนที่สนใจภายในชุมชนเพื่อนยกระดับเศรษฐกิจ  แบบบูรณาการให้กับชุมชน


กลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู