ชื่อบทความ : ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด 19 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียน : นางสาวนิศาชล ทองเกลี้ยง (บัณฑิตจบใหม่)

       เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 บริเวณรอบๆพื้นที่ ยังมีการระบาดอย่างรุนแรงและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางภาครัฐจึงมีมาตรการในการส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนป้องกันและดูแลตัวเอง ในการสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือบ่อยๆ การใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือและการใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ โดยทาง U2T ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 จึงได้มีการจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 ให้กับทางโรงเรียนบ้านโคกย่างและทางวัดบ้านโคกย่าง โดยมีคณะอาจารย์และทีมงานได้มอบสเปย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อจำนวนหนึ่งให้กับทางโรงเรียนและทางวัด

ภาพประกอบ

 

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู