ชื่อบทความ :  ID02 “มีแล้วแบ่งปัน” ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาววราภรณ์ รัตน์ประโคน
ประเภท:  บันฑิตจบใหม่“มีแล้วแบ่งปัน”

ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

              เนื่องในโอกาสสำคัญในวันแม่แห่งชาติ 12  สิงหาคม 2564 ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้รับผิดชอบดูแลทีมปฏิบัติงานตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญและได้โอกาสจัดกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ลงพื้นที่เพื่อมอบถุงยังชีพแก่ผู้ที่เดินทางกลับมาบ้านเพื่อกักตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข เนื่องจากสถานการโควิดระบาด ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (Local Quarantine) นำทีมโดยท่านอธิการบดี วีระ เนตราทิพย์ อาจารย์ผู้ดูแล และผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง


ทางผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง อาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบลโคกย่าง คณะครูโรงเรียนบ้านโคกย่าง นักเรียนและประชาชน ได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โรงเรียนบ้านโคกย่าง  อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้ดูสะอาดตา โดยร่วมกันกวาดถนนรอบโรงเรียน เก็บขยะ และกวาดถูอาคารเรียน

 

อื่นๆ

เมนู