ชื่อบทความ : EP.08 ติดตามผลิตภัณฑ์เสื่อกกชุมชน
ชื่อพื้นที่ : บ้านโคกสูง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นาย ภานุเดช  หาญฉิมพลีเสื่อกกโคกย่าง

                  เสื่อกกย้อมด้วยธรรมชาติ
                   ไม้ประดู่ วิธีทำนำเส้นกก หรือกกตากแห้งลงไปย้อมประมาณ 1 ชั่วโมง (ย้อมร้อน) โดยระหว่างที่ทำการย้อมนั้นควรกลับเส้นกกบ่อยๆ เพื่อให้สีติดอย่างทั่วถึง หลังจากนั้นจึงนำเส้นกกที่ได้ ไปแช่น้ำด่างที่ได้จากการผสมน้ำเปล่ากับสารส้ม เพื่อให้สีที่ย้อมเส้นกกมีความเสมอกันทั้งหมด หลังจากนั้นจึงนำมาล้างด้วยน้ำสะอาดจนกระทั่งไม่มีสีตกออกมาแล้วจึงนำไปผึ่งลมในที่ร่ม สีที่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของเปลือกไม้ และระยะเวลาในการย้อม

               

                     เสื่อกกย้อมด้วยสารเคมี
สีเคมี
วิธีย้อมสี นำน้ำใส่ปิ๊บหรือถังย้อมประมาณ 3 ใน 4 ส่วนของถังย้อม ก่อไฟให้เดือดให้มีความร้อนคงที่สม่ำเสมอนำกกที่แช่น้ำจนอิ่มตัวแล้วมาเตรียมย้อม นำสีที่ต้องการจะย้อมเทลงในถังย้อม เมื่อสีที่ละลายดีแล้วก็นำกกที่เตรียมย้อมลงในถังย้อมใช้ไม้พายกวนสีและเส้นกกให้เข้ากันแช่เส้นกกไว้ในน้ำเดือดประมาณ 20-30 นาที นำเส้นกกที่ย้อมแล้วออกจากถังย้อมไปล้างในน้ำเปล่า 2-3 น้ำ เพื่อป้องกันกาตากสี แล้วนำไปตากแดดบนราวไม่ไผ่จนแห้งนำเส้นกกที่ย้อมสีและแห้งแล้วมามัดรวมกันเป็นมัดโดยแยกเป็นแต่ละสี

 

การติดตามเสื่อกก

                        ทั้งสองภาพนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการย้อมด้วยสีเคมีและสีย้อมจากธรรมชาติ จะให้ความเข้มของสี ความเงาของสีมีความแตกต่างกันออกไป รวมถึงความสม่ำเสมอของสีที่ได้จะมีความแตกต่างกันออกไป จึงทำให้มีความสวยงามแตกต่างออกไปคนละแบบ


โดยกลุ่ม : สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู