ชื่อบทความ: การประชุมออกแบบโลโก้,การลงพื้นที่สำรวจเเบบสอบถามที่หมู่บ้านเเละการประชุมเตรียมงานกิจกรรมการยกระดับการท่องเที่ยว

ผู้เขียนบทความ: นายจิรวัฒน์ บาสแต็งน์

ประเภท: นักศึกษา

บทความประจำเดือนตุลาคม


การประชุมออกเเบบโลโก้

ทางทีมงานของเรานั้นได้มีการประชุมเกี่ยวกับการออกเเบบผลิตภัณฑ์โลโก้เพื่อนำไปใช้กับชุมชนในการทำงานต่างๆอย่างเช่นการขายสินค้าเเละบริการของชุมชนซึ่งตัวโลโก้น้จะกลายเป็นสัญลักษณ์ของเเบรนด์สินค้าที่เราใช้กันอย่างเเพร่หลายในหมู่บ้านนอกจากนี้ยังทำให้คนภายนอกที่เข้ามานั้นมองโลโก้นี้เป็นสัญลักษร์ของหมู่บ้านได้


การเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจ U2T-Sroi

ทางทีมงานเราได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเเบบสำรวจ Sroi เพื่อติดตามความคืบหน้าของหมู่บ้านต่างๆในตำบลโคกย่างว่ามีความคืบหน้าหลังจากที่ทีมงานในโครงการลงพื้นที่ไปอย่างไรบ้างว่าหมู่บ้านมีความคืบหน้าของโครงการดีขึ้นอย่างไร


การประชุมเตรียมงานกิจกรรมยกระดับท่องเที่ยว

ทีมงานเราได้เตรียมพร้อมในการจัดงานกิจกรรมยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อจัดงานกิจกรรมในครั้งนี้ที่ตำบลโคกย่างโดยจะมีการประชุมเกี่ยวกับงานต่างๆเรื่องการจัดงานเช่นการทำเรื่องเชิญคนในหมู่บ้านเข้ามาร่วมกิจกรรม การเตรียมสถานที่ที่จัดงานว่าจะไปเตรียมกันวันไหน รวมถึงการเชิยเเละนัดวิทยากรมาจัดงานในครั้งนี้


โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู