ชื่อบทความ : รวมทีม U2T เพื่อสร้างชื่อแบรน์ผลิตภัณฑ์ชุมชนและการยกระดับการท่องเที่ยวของตำบลโคกย่าง                                                                ชื่อพื้นที่ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ :  กิตติศักดิ์ ชัยวิเศษ

การปฎิบัติงานในเดือนตุลาคม 2564 ครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่คณะอาจารย์ ข้าพเจ้าและทีมงาน U2T ได้มีการร่วมมือกัน ช่วยแสดงความคิดเห็นในการตั้งชื่อแบรนด์ให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนแบรนด์ได้ชื่อแบรนด์ว่า “จะเออล” ซึ่งมาจากคำว่า “ ย่าง ” นั้นเอง จากการประชุมก็ได้ชื่อแบรนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนโลโก้แบรนด์ ทางทีมได้ช่วยกันคิดเอาจุดเด่นของตำบลโคกย่างมาผสมผสานเพื่อมาซึ่งการทำโลโก้แบรนด์ เราได้ยกจุดเด่นของตำบลโคกย่างมาดังนี้ โคก, เห็ด, รวงข้าว,  ต้นกก, เสาคล้องช้าง, ข้าวหลาม, เม็ดมะค่าโมค, ศาลเจ้า, ประเพณีก่อเจดีย์ทราย และศิลาแลง โดยทางคณะอาจารย์จะช่วยออกแบบตราสินค้าหรือโลโก้ผลิตภัณฑ์ต่อ เพื่อเป็นสัญลักษณ์และเป็นที่น่าจดจำของผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ต่อไป

ภาพประกอบ : การประชุมอบรมออกแบบโลโก้และตั้งชื่อแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

เนื่องด้วยโครงการอบรมยกระดับการท่องเที่ยวในตำบลโคกย่าง ทางทีมงานและตัวแทนชาวตำบลโคกย่าง ได้มีโอกาสมาฟังการอบรมและการให้ความรู้เกี่ยวกับการยกระดับท่องเที่ยวจากวิทยากร เพื่อหาจุดท่องเที่ยวในตำบล เพื่อสร้างรายได้แก่คนในชุมชนมากขึ้น และให้ความรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ เขากระโดง เพลาเพลิน อ่างเก็บน้ำเขื่อนลำนางรอง ปราสาทพนมรุ้ง เป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมไปถ่ายรูป แวะทานข้าวกับครอบครัว ถือเป็นจุด check in เลยก็ว่าได้ มาบุรีรัมย์ถ้าไม่แวะมาถ่ายรูปสถานที่เหล่านี้ถือว่ามายังไม่ถึง  ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลโคกย่าง จะมีโฮมสเตย์ แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก ทางทีมงาน คณะอาจารย์จากทีมงาน U2T จึงมีการวางแผนเพื่อจะต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยวของชุมชนเพื่อสร้างรายได้ในตำบลต่อไป

ภาพประกอบ : โครงการอบรมยกระดับการท่องเที่ยวในตำบลโคกย่าง

 

——————————————————————————————————————————————-

 

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู