ชื่อบทความ : ถอดแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชน
พื้นที่ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียน : นางสาวนิศาชล ทองเกลี้ยง (บัณฑิตจบใหม่)


ในการปฎิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2564 ทางทีมงานและอาจารย์ผู้ดูแลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประจำตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ทางทีมงานได้มีการประชุมวางแผนการออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชน มีการถอดแบบโลโก้ของผลิตภัณฑ์มาจากสิ่งที่โดดเด่นในตำบลโคกย่าง ดังนี้

1. โคกhttps://www.google.com/
2. รวงข้าวhttps://www.pinterest.com/pin/547680004684232585/
3. ต้นกกhttps://farmerspace.co/20180303-2/ 4. เสาคล้องช้างhttps://mgronline.com/qol/detail/9620000051344
5. ข้าวหลามhttps://www.pinterest.com/pin/333547916154398475/ 6. เม็ดมะค่าโมงhttps://adeq.or.th/มะค่าโมง
7. ศาลเจ้าhttp://banglamphulife.blogspot.com/2018/07/blog-post_17.html 8. ก่อเจดีย์ทรายhttps://www.banmuang.co.th/news/region/78299

9. ศิลาแลง

10. เห็ดhttps://siamrath.co.th/n/171231

ได้มีการระดมความคิดเพื่อออกแบบโลโก้ให้กับผลิตภัณฑ์ชุมนในตำบลโคกย่าง หลังจากการระดมความคิดในการถอดแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านโคกย่าง ได้ออกมาเป็น 6 สิ่งสำสํญ คือ โคก รวงข้าว ต้นกก เสาคล้องช้าง ศิลาแลงและเห็ด ได้มีการนำ 6 สิ่งนี้มารวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อให้ออกมาเป็นโลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สวยงามและเป็นจุดเด่นของตำบลโคกย่าง ได้มีการระดมความคิดในการคิดชื่อแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นมาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตำบลโคกย่าง และได้ข้อสรุปของชื่อแบรนด์มาในชื่อของคำว่า “จะเออล” ในภาษาเขมรที่แปลว่าโคกย่าง

รูปภาพประกอบการประชุมถอดแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ชุมชน


โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู