ชื่อบทความ : ID02 –ID02 – การประชุมออกแบบ “โลโก้” ผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวนิฑาดา ดูชัยรัมย์

ประเภท : นักศึกษา

ข้าพเจ้า นางสาวนิฑาดา ดูชัยรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ผลการปฎิบัติงานประจำเดือน ตุลาคม ..2564 มีดังนี้

ประชุมออกแบบโลโก้ 

ร่วมกันประชุมออกแบบโล้โก้ของตำบล มีการนำเอาอาชีพวัฒนธรรมมาประสมประสานให้ออกมาเป็นของดีประจำตำบล มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกัน และเมื่อได้ไอเดีย ก็นำไปออกแบบเป็นโล้โก้อย่างสวยงาม

ภาพประกอบ

เก็บข้อมูลออกแบบสำรวจ

มีการเก็บข้อมูลต่างๆทั้งในตำบลและตัวผู้ปฏิบัติงานทั้ง นักศึกษา ประชาชน และบัณฑิตจบใหม่เพื่อนำข้อมูลไปรวบรวม เกี่ยวกับย้อมูลการทำงาน การปฏิบัติงานในชุมชนในเรื่องต่างๆตามการยกระดับชุมชน

ภาพประกอบ

ประชุมเตรียมงานกิจกรรมยกระดับท่องเที่ยว

มีการอบรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในชุมชน การช่วยกันคิดทั้งวิทยากร ชาวบ้าน และผู้ปฏิบัติงานร่วมกันออกความคิดเห็น ช่วยเล่าถึงวัฒนธรรมในท่องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นอาหาร วัฒนธรรม ในชุมชนมีอะไรที่เป็นจุดเด่นเพื่อดึงดูดให้คนอยากมา ทำอย่างไรให้คนมีความสนใจในตำบลของเรา ทุกคนต่างช่วยกันออกความคิดเห็น และยังช่วยกันทดลองทำแผนท่องเที่ยว1วันในตำบลอีกด้วย ทำให้เรารู้ว่า การวางแผนท่องเที่ยวต้องวางให้ดี ทำให้นักท่องเที่ยวมีความสนุกเพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่าย

ภาพประกอบ

 

อื่นๆ

เมนู