ชื่อบทความ : EP.09 กิจกรรมอบรมการออกแบบโลโก้
ชื่อพื้นที่ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นาย ภานุเดช  หาญฉิมพลีการออกแบบโลโก้

การออกแบบโลโก้นั้นที่ดูเหมือนจะง่าย แต่จริงๆ แล้วก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด เพราะการออกแบบโลโก้เป็นอีกสิ่งที่ยากมากเพราะว่าการออกแบบโลโก้นั้นคิดซับซ้อนมากกว่าออกแบบ ทั่วๆไป เพราะการออกแบบโลโก้สวยเป็นสิ่งสำคัญเพราะจะต้องนำไปใช้กับสินค้าของเรา การออกแบบโลโก้นั้นจะต้องคิดถึงธุรกิจความหมายที่แอบแฝง สี รูปร่าง เพื่อให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ของแบรนด์หรือธุรกิจนั้นๆ โลโก้สวย ๆ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะออกแบบได้โดนใจลูกค้า จนทำให้ลูกค้าจดจำได้ง่าย ซึ่งถ้าเราออกแบบโลโก้ได้ไม่ดี ก็อาจจะจำเราสับสนกับแบรนด์คู่แข่งไปเลยก็ได้แต่ถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานก็จะงงมากว่าโลโก้ที่ดีเป็นยังไง ตัวโลโก้เหล่านั้นกันว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้มันโดดเด่นเหนือคู่แข่งและตราตรึงอยู่ในความคิดของลูกค้าตลอดกาล ถึงเวลามาศึกษากันอย่างจริงจังแล้ว โลโก้ของแบรนด์เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ได้ยากมากสำหรับนักออกแบบ อาจจะดูเป็นลายเส้นง่ายๆ ที่ใครๆก็น่าจะวาดได้ แต่เบื้องหลังนั้นนักออกแบบต้องทำการบ้านหนักมากต้องวาง concept ของสีไปจนถึงการออกแบบงานจริง เพราะเป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยบ่งบอกความหมายต่างๆของบริษัทได้ ถือว่าเป็นงานหนักของนักออกแบบเพราะมักจะเจอปัญหาผลงานออกมาไม่เป็นไปตามที่คิด งานขาดเสน่ห์ บางทีคิดแทบแย่แต่ดันไปคล้ายโลโก้แบรนด์อื่นเขา ดังนั้นการที่จะทำให้โลโก้สามารถทำหน้าที่ของมันได้ดีมากในการดึงแบรนด์ให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งและทำให้ลูกค้าสนใจรวมไปถึงเพิ่มยอดขายได้ นับไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะออกแบบโลโก้สักชิ้น

ตำบลโคกย่างมีวัฒนธรรมที่คล้ายกับของทางเขมร การแต่งกายนุ่งผ้าถุงและโสล่งตามงานประเพณี โดยประเพณีที่มีเฉพาะตำบลโคกย่าง เช่น เทศน์มหาชาติ รำโตรด ประเพณีนำทรายเข้าวัด ก่อเจดีย์ทราย การเกษตรจะมุ่งเน้นไปที่การปลูกผัก สวนไร่นา และมีข้าวหอมมะลิภูเขาไฟ ผลิตภัณฑ์ของตำบลโคกย่างมีทั้ง เสื่อกก เห็ด ศาสนสถานมีวัดสมานสามัคคี ศาลเสาคล้องช้าง ศาลตาเสา ศิลาแลง และมีต้นมะค่าโมงเป็นจำนวนทั่วบริเวณตำบลโคกย่าง

                             ดังนั้นจึงนำสิ่งเหล่านั้นทั้งหมด ออกแบบมาในรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ เพื่อการจดจำที่ง่าย เข้าใจง่าย เรียบเรียงออกแบบตามความเหมาะสม


โดยกลุ่ม : สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู