ชื่อบทความ : โครงการอบรมยกระดับการท่องเที่ยวในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์                                                                ชื่อพื้นที่ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : พิพัฒน์ ชัยวิเศษ

            การจัดโครงการอบรมยกระดับการท่องเที่ยวในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ คณะอาจารย์ ทีมงามจากโครงการ U2T  ได้มีการจัดอบรมขึ้นเพื่อหาจุดท่องเที่ยวภายในตำบล และมีการวางแผนเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวในตำบลโคกย่าง ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพิ่มในจังหวัดบุรีรัมย์ ในจังหวัดบุรีรัมย์มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย จุดเช็คอินที่เป็นที่นิยมก็มาก อาทิเช่น สนามฟุตบอลบุรีรัมย์ สเตเดียม  วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ปราสาทพนมรุ้ง  ปราสาทเมืองต่ำ วัดเขาอังคาร  วัดเขาน้อย วัดป่าละหานทราย  วัดระหาน ถนนคนเดินเซราะกราว  จุดชมวิวผาแดง  เสาหินบะซอลต์  เพลาเพลิน ปลายนาคาเฟ่ สวนคุณปู่ บุรีรัมย์  เขื่อนลำนางรอง ศูนย์เรียนรู้พื้นที่ชุ่มน้ำนกกระเรียนพันธุ์ไทย เป็นต้น การอบรมการยกระดับการท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการนำความรู้มาเพื่อพัฒนาตำบลโคกย่าง และสถานที่ท่องเที่ยวของตำบลโคกย่างก็คือ โฮมสเตย์กำนันแบม ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตำบลโคกย่างจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้น โดยทีมงานจะวางแผนและหาวิธีเผยแพร่ให้คนรู้จักมากขึ้นทุกช่องทาง เพื่อให้คนในชุมชนเกิดมีรายได้ต่อไป

       

ภาพประกอบ : การจัดโครงการอบรมยกระดับการท่องเที่ยวในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพประกอบ : ประชุมตั้งชื่อแบรนด์และออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ตำบลโคกย่าง

         

           การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบประเมินลงระบบ SROI ของ อว.        โครงการติดตามประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโครงการ U2T เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (U2T) กลุ่มเป้าหมาย 11 กลุ่ม โดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ได้รับประโยชน์หรือการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด

ภาพประกอบ : การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบประเมินลงระบบ SROI ของ อว.

 

—————————————————————————————————————————————————

 

 

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู