1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย
  4. ID-02 ทำเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อยกระกับเศรษฐกิจชุมชนและกิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ID-02 ทำเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อยกระกับเศรษฐกิจชุมชนและกิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ID-02 ทำเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อยกระกับเศรษฐกิจชุมชนและกิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อบทความ :  ID-02 สร้างเส้นทางการท่องเที่ยว เพื่อยกระกับเศรษฐกิจชุมชนและกิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวพัชรพร บุญมาก
ประเภท:  บัณฑิตจบใหม่


ในปัจจุบันการท่องเที่ยวตามรอยวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนต่างๆซึ่งเป็นแหล่งการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ในด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทางทีมงานของเราได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการนับถือความหมายผลิตภัณฑ์  เพื่อคิดค้นหาแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวในชุมชนและทำเส้นทางการท่องเที่ยวของตำบลโคกย่าง

การดำเนินงานคิดค้นหาแหล่งข้อมูลการท่องเที่ยวและทำเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนตำบลโคกย่าง
1 พัฒนาบุคลากรพัฒนาบริหารและจัดการทำแผนธุรกิจชุมชน
การพัฒนาชาวบ้านให้ความรู้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ดึงเอาจุดเด่นของตำบลโคกย่างออกมาเพื่อยกระดับการท่องเที่ยว
2 ส่งเสริมการตลาดประชาสัมพันธ์เปิดตัวชุมชนและจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าชุมชน
ในชุมชนตำบลโคกย่าง นอกจากอาชีพทำนาแล้ว ชาวบ้านบางส่วนมีอาชีพปลูกผัก เพาะเห็ดขายในชุมชน และมีผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นข้าวเกรียบเห็ด ให้ความรู้ในการจัดจำหน่ายสินค้าหลายช่อง เช่น ร้านค้าในชุมชน ตลาดนัดในชุมชนและนอกชุชน ทางสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram เป็นต้น
3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวพัฒนาส่งเสริมทรัพยากรประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน
ในชุมชนมีการสืบต่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีมาอย่างช้านาน เช่น ประเพณีก่อกองทราย เรือมจรด แซนโฎนตา มีอาหารที่น่าสนใจหลายอย่าง ข้าวเกรียบเห็ดสามรส ขนมด็อด ละหมาก ข้าวหลาม ละแวกกะดาม และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เข่น วัดโคกย่าง บ่อน้ำโบราณหมู่6 หลักโบราณหมู่7 แหละศิลาแลง พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจมากขึ้น
4 พัฒนาสินค้าและบริการพัฒนาสินค้าออกแบบตราสัญลักษณ์สโลแกนชุมชน
สินค้าที่เป็นจุดเด่นของตำบลโคกย่างมี การปลุกผักปลอดสารพิษ การเพาะเห็ด การทอเสื้อกก ทางทีมงานของเราได้ให้ความรู้ยกระดับผลิตภัณฑ์เห็ดให้มีความหลากหลาย เช่น การแปรรูปเป็นข้าวเกรียบเห็ด เพื่อดึงดูดลูกค้าหลายกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ชาวบ้านมีการทอเสื่อกกเป็นอาชีพหลัก เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้ดูมีความน่าสนใจมากขึ้น โดยการใช้สีจากธรรมชาติในการย้อมกก เพื่อลดต้นทุนในการผลิต แนะนำลาย ปลา ตะขอ ผีเสื้อ ให้มีจุดเด่นเพื่อดึงดูดลูกค้ามากขึ้น ทางทีมงานของเราได้ศึกษาภูมิปัญญา จุดเด่นของชุมชนเพื่อมาออกแบบตราสัญลักษณ์สโลแกนชุมชน เพื่อใช้ในการขายผลิตภัณฑ์

5 เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวชุมชนออกแบบเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวหมู่บ้านเป้าหมายและแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองและเมืองหลัก
เส้นทางตำบลโคกย่าง ถือว่าเป็นทางผ่านของแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอย่าง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

จากการท่องเที่ยวตามรอยวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนจะทำให้ชุมชนกับมันได้รับความนิยมและเกิดรายได้จากการท่องเที่ยวหมุนเวียนในชุมชนเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวโดยชุมชนเกิดจากการร่วมมือของคนในชุมชนดังนั้นผลประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจะกลับเข้าสู่ชุมชนโดยตรงเพื่อพัฒนาและดูแลชุมชนรวมถึงทรัพยากรต่างๆของชุมชนและสิ่งเหล่านั้นจะกลับคืนให้ทุกคนในชุมชน


การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรปุ๋ย
หมักชีวภาพ คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการหมักกับน้ำสกัดชีวภาพช่วยในการปรับปรุงดินย่อยสลายอินทรีย์ วัตถุในดินให้เป็นอาหารแก่พืช
ประโยชน์ของปุ๋ยหมักชีวภาพ
1.ทำให้โครงสร้างของดินและการซึมผ่านของน้ำดีขึ้น
2. เพิ่มการดูดซับธาตุอาหารหลักและลดความเป็นพิษของธาตุบางชนิด
3.เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินและลดปริมาณเชื้อโรคพืชบางชนิด
4.การระบายอากาศของดินและรากพืชแพร่กระจายได้ดีขึ้น
5.ดินค่อยๆปล่อยธาตุอาหารพืชและลดการสูญเสียธาตุอาหารของพืช

เป็นสูตรทำ “น้ำหมักชีวภาพ” ที่ทำจากหน่อกล้วย หรือเรียก อีกอย่างหนึ่งว่า “จุลินทรีย์หน่อกล้วย”
มีวัสดุที่ต้องเตรียมดังนี้
1.หน่อกล้วยเล็กๆสูงประมาณ 1 เมตร 3 กิโลกรัม
2.กากน้ำตาล 1 ลิตร
3.น้ำฝนหรือน้ำประปาที่ไม่มีคลอรีน 3 ลิตร
4. EM จำนวน 3 ฝา
5. ถังพลาสติกพร้อมฝาปิด 1 ใบ

วิธีทำ น้ำหมักชีวภาพ
1. สับหน่อกล้วยให้ละเอียด
2. เติมน้ำเปล่าลงถัง เติมกากน้ำตาลและ EM จำนวน 3 ฝา ลงไป คนให้ละลายเข้ากันประมาณ 15 นาที
3. เติมหน่อกล้วยที่สับละเอียดลงไป คนให้เข้ากันอีกครั้ง กดวัสดุหมักให้จมลง ปิดฝาถัง นำไปวางไว้ในที่ร่ม 10 วัน นำไป กรองเอาเฉพาะน้ำใช้ได้เลย ส่วนกากที่เหลือให้นำไปทำปุ๋ยหมัก หรือนำไปใส่กระจายรอบโคนต้นไม้ได้เลย

จุลินทรีย์หน่อกล้วย สรรพคุณ ใช้ป้องกันกำจัด ศัตรูพืช รักษาโรคจากเชื้อรา แบคทีเรีย

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  คือ  จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืชเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติทั้งในดินและน้ำทำหน้าที่กำจัดของเสียและสารพิษต่างๆ

วิธีการขยายหัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
1.ใช้โปรตีนเป็นอาหารของเชื้อโดยใช้ไข่สดมาตีให้เข้ากันทั้งไข่แดงไข่ขาว
2. นำขวดภาชนะที่มีสีขาวแสงแดดส่องทะลุได้มาบรรจุหัวเชื้อที่นำมาขยาย
3. ใช้หัวเชื้อขยายกับน้ำสะอาด(น้ำกรอง) ใช้อัตราส่วน 1 : 3 ส่วน
– หัวเชื้อ 1 ส่วนต่อน้ำ 3 ส่วนโดยใช้อาหารในสัดส่วนดังต่อไปนี้
– ไข่ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 1 ลิตร
– ไข่ 3 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 5 ลิตร
4. นำทั้งหมดเขย่าให้เข้ากันโดยทิ้งช่องอากาศไว้ในขวด 2 นิ้ว นำไปตากแดดไว้ประมาณ 2 อาทิตย์จนหัวเชื้อเริ่มเป็นสีแดงเข้มจึงนำไปใช้ได้

วิธีการใช้
200 ซีซี (20ช้อนแกง)ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมกับน้ำให้เป็นสีชมพู ใช้รถพืชผักผลไม้ ใช้หัวเชื้อที่ผสมแล้วมารถที่รากได้เลยแล้วใช้น้ำรดตาม
ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
1. ช่วยลดก๊าซไฮโดรซัลไฟด์ (H2S) ในดินช่วยให้รากของพืชขยายได้ดีและทำให้พืชกินปุ๋ยได้ดีขึ้น
2. เพื่อลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยหลักลง 50%
3. ช่วยให้ผลิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 30 % เนื่องจากพืชมีความสามารถในการดูดกินปุ๋ยได้ดีขึ้นช่วยให้พืชมีความแข็งแรงและต้านทานโรคได้ดี


โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู