ชื่อบทความ : ปุ๋ยหมักอินทรีย์ทำเองง่ายนิดเดียว                                                        ชื่อพื้นที่ : บ้านตาจรู๊ก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : พิพัฒน์ ชัยวิเศษ

 

          ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่เริ่มหันมาทำเกษตรมากขึ้น ปลูกผักเอง ทานเอง เหลือก็แบ่งขายเป็นอาชีพเสริมทำรายได้เป็นกอบเป็นกำ เนื่องจากคนส่วนใหญ่หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้น จึงเริ่มดูแลจากการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพคือการทานผัก ผลไม้ ที่สด และที่สำคัญปลอดสารพิษด้วย ทางทีมงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จึงมีการจัดกิจกรรม อบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยจุลินทร์จากของที่มีในครัวเรือน ให้คนในชุมชนที่สนใจ อยากทำปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยจุลินทร์ไว้ใช้เองเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเพื่อการเกษตร ทั้งปลอดภัย ทำง่ายและประประหยัดเวลา

               ในกิจกรรมอบรม ทีมงานได้เตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ เพื่อให้วิทยากรนำชาวบ้านลงมือปฏิบัติจริงดังนี้คือ ต้นกล้วย ฟาง แกลบ กากน้ำตาล น้ำ ถังพร้อมฝาครอบ ขวดเปล่า วิธีทำสับหน่อกล้วยให้เป็นชิ้นเล็กๆ กากน้ำตาล ฟาง แกลบ ผสมน้ำ คนให้เข้ากัน นำใส่ในถังพร้อมน้ำเปล่าทั้งหมด ปิดฝาไม่ต้องสนิท ตั้งไว้ในที่ร่ม ระหว่างการหมักคนหรือกวนทุกวัน วันละ 1 ครั้ง เพื่อการระบายก๊าซและทำให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันได้ดีขึ้น หมักนาน 15-30 วัน กรองน้ำใส่ขวดไว้ใช้รดหรือฉีดพ่นพืชผักได้เลย

         ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ คือช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน เพิ่มแร่ธาตุอาหารต่างๆที่จำเป็นต่อพืช ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน  ทำให้พืชผักเจริญเติบโตดี  และช่วยทำให้ดินร่วนซุย ไม่แข็งจนเกินไป ลดการการเกิดโรคในผักและดินด้วย

      

   

ภาพประกอบ : อบรมการทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีจากวัสดุในครัวเรือน

          วิทยากรได้ลงพื้นที่ แปลงผักของคนในชุมชนเพื่อสอบถามถึงปัญหาของการปลูกผัก ว่ามีปัญหาบ้างหรือไม่ เพื่อที่วิทยากรจะได้ให้คำแนะนำ กับคนในชุมชนได้ถูกต้อง หลักๆที่เป็นปัญหาคือ ผักเติบโตช้า  เกิดโรคบ่อย แมลงกินใบ วิทยากรจึงแนะนำให้ใช้ปุ๋ยน้ำหมักปุ๋ยอินทรีย์ในการฉีดพ่นลำต้นและใบ เพื่อเป็นการไล่แมลงและศัตรูพืช ที่ก่อให้เกิดโรคในแปลงผัก ปุ๋ยอินทรีย์ จะช่วยทำให้พืชพักเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตที่มากขึ้นด้วย

   

   

ภาพประกอบ : แปลงผักของบ้านตาจรู๊ก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

            กิจกรรมการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน
             วิทยากรได้ให้ความรู้แก่คนในชุมชน เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตำบล ให้เป็นที่รู้จัก ให้น่าสนใจ เป็นที่จดจำ และการให้ความรู้ในการวางแผนในการเตรียมความพร้อมสู่ตำบลแห่งการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการต่อยอด ให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่ม จากการว่างจากการทำเกษตร

ภาพประกอบ : กิจกรรมการยกระดับการท่องเที่ยวในชุมชน


 

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู