ชื่อบทความ : EP.11 กิจกรรมการปลูกผักปลอดสารพิษ
ชื่อพื้นที่ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นายภานุเดช หาญฉิมพลี


 

การปลูกผักปลอดสารพิษ

            ผักปลอดสารพิษ คือ ผักที่ไม่ได้ผ่านการใช้สารเคมี หรือยาฆ่าแมลงต่างๆ และต้องไม่มีสารเคมีตกค้างในดินเกินค่าที่มีการกำหนด ซึ่งตัวผักปลอดสารพิษจะเป็นพืชผักที่คนไทยและทั่วโลกให้ความนิยม และต้องการหาซื้อมาทานเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีความมั่นใจได้ว่าเป็นพืชที่ไม่มีสารเคมีตกค้างในผัก และทำให้บริโภคได้อย่างมั่นใจได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถปลูกทานเองได้ที่บ้าน เนื่องจากพืชหลายชนิดนั้นสามารถเพาะปลูกทานเองได้ จึงจำแนกได้ว่าพืชผักปลอดสารพิษนั้น นอกจากจะเป็นพืชที่อยู่ในแปลงเกษตรใหญ่แล้ว ตามบ้านเรือนที่ปลูกพืชกินเองก็นับเป็นพืชปลอดสารพิษได้เช่นกัน
            จะกล่าวได้ว่าพืชผักปลอดสารพิษนั้นเป็นที่ต้องการของทุกคนเพราะอะไร เพราะการบริโภคพืชผักนั้นเป็นการบริโภคที่เป็นประจำของคนทั่วโลกอยู่แล้ว ใครบ้างไม่อยากรับประทานผักปลอดสารพิษ ซึ่งพืชผักปลอดสารพิษก็จำแนกการปลูกได้หลากหลาย ไม่ว่าจะปลูกไว้ทานเองในพื้นที่ที่อยู่อาศัย หรือปลูกแบบไม่ใช้ดิน หรือที่เรียกว่า การปลูกผักออแกนิก การปลูกแบบใช้สารอินทรียวัตถุในการดู ซึ่งการปลูกแบบนี้ล้วนแต่เป็นการปลูกแบบปลอดสารพิษทั้งสิ้น เราจะเจาะเข้าไปว่าการปลูกแบบปลอดสารพิษนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร ผักเป็นอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ซึ่งโดยปกติแล้วผู้คนทั่วโลกย่อมนิยมทานผักเป็นเรื่องปกติของชีวิตประจำวัน ซึ่งพืชผักนั้นมีคุณประโยชน์ที่จำเป็นต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นพวกวิตามิน แร่ธาตุ ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และใยอาหาร ซึ่งสารอาหารเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยสภาวะสมดุลให้กับร่างกายของคนเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยบำรุงร่างกายในส่วนที่สึกหรอ เป็นต้น

 

ประโยชน์ของ การปลูกผักปลอดสารพิษ

           จะเห็นได้ว่าการปลูกพืชปลอดสารพิษนั้นนับเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งที่ช่วยในการลดต้นทุนสำหรับผู้บริโภค ลดต้นทุนในการผลิต และการซื้อสารเคมี สำหรับเกษตรกรซึ่งจะช่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ผู้บริโภคก็ได้รับแต่สิ่งดีๆ และมีประโยชน์ เกษตรกรเองก็ได้ทั้งกำไรจากการจำหน่าย สุขภาพที่ดีจากการไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดวัชพืช การปลูกพืชผักปลอดสารพิษนั้นเป็นเรื่องที่นับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับสังคมในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น เพียงแค่ต้องดูแลและเอาใจใส่มากกว่าการใช้สารเคมีร่วมด้วย เพราะต้องเตรียมดินในการปลูก คัดเมล็ดพันธุ์ และฆ่าเชื้อก่อนปลูก ขั้นตอนค่อนข้างละเอียดอ่อน แต่เชื่อได้ว่าส่งผลดีกับผู้ปลูกอย่างแน่นอน ที่สำคัญการปลูกพืชทุกชนิดจะต้องไม่ให้มีน้ำขังเป็นเวลานาน เพราะว่าถ้าเกิดน้ำท่วมขังเป็นเวลานานนั้นจะทำให้เกิดโรคตามมาอย่างแน่นอน
            การกล่าวถึงการปลูกพืชปลอดสารพิษนั้นเป็นการให้ความรู้ในเรื่องการปลูกว่ากว่าจะได้พืชที่ปลอดสารพิษนั้นจะต้องมีที่มาที่ไปอย่างไร ขั้นตอนในการดูแลทำอย่างไร เพราะการปลูกพืชปลอดสารพิษนั้น นอกจากปัจจัยภายในแล้ว ภายนอกเองก็สำคัญ เพราะสิ่งแวดล้อมรอบนอกจะต้องไม่มีสิ่งที่สร้างสารเคมีอย่างเด็ดขาด เห็นได้ว่าการปลูกพืชแต่ละชนิดต้องใส่ใจในรายละเอียดทุกด้าน เพราะเมื่อเราปลูกแล้วก็ต้องรู้จักที่ดูแลให้ดี เพราะถ้าเราดูแลดีผลผลิตที่ได้ย่อมได้คุณภาพที่ดีอย่างแน่นอน บทความในครั้งก็เป็นตัวเสริมในเรื่องของ การปลูกผักปลอดสารพิษ เพียงคร่าวๆ เป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจอย่างแท้จริงได้อย่างแน่นอน

 


โดยกลุ่ม : สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

อื่นๆ

เมนู