ID-02 เพิ่มทักษะการขาย เพิ่มรายได้ เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อบทความ :  ID-02 เพิ่มทักษะการขาย เพิ่มรายได้ เพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวพัชรพร บุญมาก
ประเภท:  บัณฑิตจบใหม่


กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเพิ่มทักษะในการเสริมสร้างอาชีพในชุมชนทักษะการทำตลาดออนไลน์
              ในยุคสมัยนี้การขายของออนไลน์ถือว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันที่ทำให้เราต้องเว้นระยะห่างทางสังคม จึงเป็นโอกาสให้ธุรกิจส่วนใหญ่ได้ปรับตัวให้เข้ากับยุคดิจิตอลกันแทบจะทุกอุตสาหกรรมการขายของทางออนไลน์ก็เลยมีบทบาทมากขึ้นในจุบันซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะเป็นนักการตลาดออนไลน์ได้ ยังต้องเพิ่มทักษะการทำตลาดออนไลน์ เพื่อสร้างจุดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ ดึงดูดลูกค้าให้มากขึ้น
               เพื่อให้นึกถึงการทำ Social Media Marketing ที่หน้าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในเวลานี้ก็พรุ่งนี้ไม่พ้น Facebook เพราะนอกจากจะมีฐานผู้ใช้งานสูงที่สุดในโลกแล้ว  ยังสามารถทำโฆษณาแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ค่อนข้างลึกและละเอียดที่สุด  การขายออนไลน์ใน Facebook สิ่งที่จะทำให้ดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นคือการโพสต์รูปภาพที่สวยงามดึงดูดสายตา เทคนิคการถ่ายภาพหาพื้นที่ในร่มที่ใกล้กับหน้าต่างหรือมีแสงสองสว่าง  จัดฉากด้วยกันใช้ฟิวเจอร์บอร์ดสีพื้นทำให้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมโดยเปิดผนังไว้หนึ่งฝั่งใช้สำหรับถ่ายภาพ  ก่อนวางผลิตภัณฑ์ไว้บนฉากที่ใช้แล้วอย่าลืมดูให้แสงเข้ามาที่ฉากให้เพียงพอการถ่ายภาพโดยให้ผลิตภัณฑ์อยู่ตรงกลางของฉากเพียงเท่านี้ก็จะได้รูปภาพให้สวยงามใช้การโพสต์เพื่อ โปรโมทผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้นและน่าสนใจหลังจากได้ภาพที่ใช้ในการโพสต์แล้ว  สิ่งสำคัญต่อมาก็คือ การโพสต์ให้ถูกเวลา  เวลาในการโพสต์ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อความสามารถในการเข้าถึงและโต้ตอบกับผู้ติดตาม  ควรโพสต์ให้สั้นและไพเราะเพื่อลูกค้าสนใจในระยะยาว  

กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน เวทีถอดบทเรียนการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
           ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการมาในระยะเวลาหลายเดือน ก็ได้จัดนิทรรศการแสดงผลดำเนินงาน เพื่อทราบถืงความก้าวหน้าของการดำเนินงานว่ามีมากน้อยแค่ไหน

นิทรรศการการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP  /อาชีพอื่นๆ)

กิจกรรมที่1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก เพื่อเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสื่อกกตั้งแต่การย้อมสีจากธรรมชาติเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยังประหยัดค่าใช้จ่าย ลดการใช้สารเคมีอีกด้วย มีการตั้งลายในการทอเสื่อกกให้เป็นลวดลายเฉพาะของตำบลโคกย่าง เช่น ลายตะขอ ลายปลา ลายผีเสื้อ และยังมีโลโก้ที่เป็นของตำบลโคกย่างอีกด้วย

กิจกรรมที่ 2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดและการแปรรูปเห็ด เห็ดนอกจากจะรับทานในรูปแบบของอาหารแล้ว ยังสามารถแปรรูปได้หลาย เช่น ข้าวเกรียบเห็ด เพื่อให้มีความน่าสนใจและเพิ่มยอดขายได้อีกด้วย

กิจกรรมที่ 3 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และการรับรองมาตรฐาน (อย./มผช) เมื่อผลิตภัณฑ์ได้รับความสนใจแล้ว ต้องมีการได้รับรองมาตรฐานว่าสะอาดและปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผลิตภัณฑ์และลูกค้าด้วย


นิทรรศการการสร้างและพัฒนา Creative Economy (เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว)
             กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ (เส้นทางท่องเที่ยวในชุมชน นักเล่าเรื่อง การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว) เนื่องด้วยตำบลโคกย่างเป็นเส้นทางผ่านของอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและปราสาทเมืองต่ำ ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี จึงเห็นโอกาสในการสร้างเส้นทางการท้องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เที่ยวชมสถานที่ต่างๆของตำบลโคกย่าง ในชุมชนมีการสืบต่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีมาอย่างช้านาน เช่น ประเพณีก่อกองทราย เรือมจรด แซนโฎนตา มีอาหารที่น่าสนใจหลายอย่าง ข้าวเกรียบเห็ดสามรส ขนมด็อด ละหมาก ข้าวหลาม ละแวกกะดาม และมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง เข่น วัดโคกย่าง บ่อน้ำโบราณหมู่6 หลักโบราณหมู่7 แหละศิลาแลง พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวให้มีความน่าสนใจมากขึ้น


นิทรรศการการนำองค์ความรู้ไปใช้บริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ)

 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เพื่อการปฏิบัติตนอย่างถูกหลักสุขภาวะตามนโยบาย 6อ. สำหรับการหนุนเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพคนในตำบลเพิ่มภูมิคุ้มกันต้าน covid -19
 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเฝ้าระวัง covid -19 ทําหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อโรค
กิจกรรมที่ 3 ระบบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมเฝ้าระวัง covid -19 ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมจิตอาสาที่ส่งเสริมความรัก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร่วมกับชุมชน การทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์สถานที่สาธารณะร่วมกับชุมชนจิตอาสา


นิทรรศการการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/ Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน)

กิจกรรมอบรมหนุนเสริมการนำทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดการทำปุ๋ยชีวภาพการทำปุ๋ยอินทรีย์จากขยะครัวเรือนการปลูกผักปลอดสารพิษ และยังประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย
ประโยชน์ของปุ๋ยหมักชีวภาพ
1.ทำให้โครงสร้างของดินและการซึมผ่านของน้ำดีขึ้น
2.เพิ่มการดูดซับธาตุอาหารหลักและลดความเป็นพิษของธาตุบางชนิด
3.เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินและลดปริมาณเชื้อโรคพืชบางชนิด
4.การระบายอากาศของดินและรากพืชแพร่กระจายได้ดีขึ้น
5.ดินค่อยๆปล่อยธาตุอาหารพืชและลดการสูญเสียธาตุอาหารของพืช


โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู