ชื่อบทความ : มอบถุงยังชีพ ณ สถานที่กักตัวและควบคุมโรคติดต่อ ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์                                                                            ชื่อหมู่บ้าน : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : กิตติศักดิ์ ชัยวิเศษ

สถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ในปัจจุบันยังมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้นๆทุกวัน จึงทำให้ข้าพเจ้าและทีมงานเข้ามาทำกิจกรรมในชุมชน ตำบลโคกย่าง ค่อนข้างลำบาก  เนื่องจากต้องเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด-19 บุคคลภายนอก และคนมาจากต่างจังหวัด มาจากพื้นที่เสี่ยงมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องให้คนที่มาจากต่างจังหวัด มากักตัว 14 วัน ณ จุดกักกันตัวเพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวและคนในชุมชน

ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2564  ข้าพเจ้า คณะอาจารย์ และทีมงาน U2T ได้มีการนัดหมายกันที่มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อจัดเตรียมแพคถุงยังชีพ เพื่อนำมามอบให้เจ้าหน้าที่สถานกักกันตัวและควบคุมโรคติดต่อ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์   เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ดูแลเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด-19 รวมถึงผู้ที่มากักตัวที่ตำบลโคกย่าง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป  หลังจากเสร็จภารกิจแล้ว พวกเราทีมงาน U2T ก็ได้มีกิจกรรมทำจิตอาสาที่โรงเรียนบ้านโคกย่างต่อ เพื่อป้องกันโรคระบาดอีกทางเพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีคนจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคระบาดโควิด-19 โดยคณะทีมงาน ได้แบ่งหน้าที่ ทำความสะอาดบริเวณรอบๆอาคาร ถนนทางเดิน รวมถึงในอาคารเรียนด้วย

และเนื่องจากการแพร่ของโรคโควิด-19 ยังมีการแพร่มาอย่างต่อเนื่อง และยังควบคุมไม่ได้ 100% ข้าพเจ้าจึงตระหนักถึงวิธีการป้องกันตนเองและคนรอบข้างโดยบอกต่อคนในชุมชนถึงวิธีการป้องกันเบื้องต้น  เพราะการป้องกันตนเองเป็นสิ่งสำคัญ วิธีป้องกันคือ ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างที่ปลอดภัยจากผู้ที่ไอหรือจาม สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน  หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์ และปฏิบัติตามคำแนะนำจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

ภาพประกอบ : กิจกรรมมอบถุงยังชีพ ณ สถานที่กักตัว ตำบลโคกย่าง อำเภอโคกย่าง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพประกอบ : กิจกรรมทำความสะอาดโรงเรียนบ้านโคกย่าง ตำบลโคกย่าง อำเภอโคกย่าง จังหวัดบุรีรัมย์

 


โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู