ชื่อบทความ: ร่วมมอบถุงยังชีพ มีแล้วแบ่งปัน ณ ศูนย์กักตัว อบต.โคกย่าง 
พื้นที่: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อผู้เขียน: นางสาวนิภาภรณ์ พันธ์ศรี (บัณฑิตจบใหม่)


เนื้อหาโดยสรุป :
1 .กิจกรรมมอบถุงยังชีพ
   เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12 ส.ค. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และทีมงาน U2T ตำบลโคกย่างได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19  ณ ศูนย์กักตัว อบต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย
ภาพประกอบกิจกรรม

     

2.กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด
   จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19ยังมีการระบาดอย่างรุนแรงและเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทางภาครัฐมีหลายมาตรการส่งเสริมรณรงค์ให้ประชาชนป้องกัน โดยคณะอาจารย์และทีมงานได้ให้ความสำคัญมาตรการป้องกันดังกล่าว จึงได้มอบอุปกรณ์ป้องกัน และทำจิตอาสาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อม ณ โรงเรียนบ้านโคกย่าง

ภาพประกอบกิจกรรม

     

3.ลงพื้นที่สำรวจในระบบ Application U2T
   ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนหมู่ 2 บ้านโคกย่าง และหมู่ 3 บ้านบัวพระ ในระบบApplication U2Tดิฉันพร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆแต่ละหมู่บ้านได้แก่ ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โควิด แหล่งท่องเที่ยว ที่พัก/โรงแรม ร้านอาหาร อาหารที่น่าสนใจ เกษตร พืช สัตว์ ภูมิปัญญา แหล่งน้ำ เพื่อนำมาพัฒนา เศรษฐกิจในชุมชนได้อย่างยังยืน
ภาพประกอบกิจกรรม


       
                                           โดยกลุ่ม:คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                           พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
   ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู