ชื่อเจ้าของบทความนางสาวนิฑาดา ดูชัยรัมย์

ประเภท : นักศึกษา

ข้าพเจ้า นางสาวนิฑาดา ดูชัยรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ผลการปฎิบัติงานประจำเดือน สิงหาคม ..2564 มีดังนี้

ร่วมประชุมวิธีการเขียนรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน

-ร่วมกิจกรรมทำความดีอาสาพัฒนาโรงเรียนโคกย่าง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรม จัดโต๊ะ เก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนโคกย่างเพื่อเป็นการพัฒนาตำบลโคกย่างตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

ลงพื้นที่เก็บข้อมูล U2T

นักศึกษา  ได้รับมอบหมายให้เก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการสำรวจ พืช สัตว์ในชุมชน หมู่ 4 บ้านตาจรู๊ก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู