ชื่อบทความ :  ID02- จิตอาสาทำความดีมอบถุงยังชีพและลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงรุก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวพัชรพร บุญมาก
ประเภท:  บัณฑิตจบใหม่  

กิจกรรมมอบถุงยังชีพ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ มีแล้วแบ่งปัน เพื่อมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ป่วย Covid-19 ในจังหวัดบุรีรัมย์ 12 สิงหาคม 2564
ได้กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วย Covid-19 ที่เรือนศิริรีสอร์ท และศาลาประชาคม หมู่ที่2 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  

 
กิจกรรมอาสาทำความดี
ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงเรียนบ้านโคกย่าง เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์ในโรเรียนบ้านโคกย่างให้มีความสะอาด สะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนในการเรียนรู้

 

เก็บข้อมูลใน U2T
 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลลงใน U2T เก็บข้อมูลทั่วไปของชาวบ้าน เช่น พืชในชุมชนที่มีความน่าสนใจ สัตว์เลี้ยงในครัวเรือน แหล่งท่องเที่ยวสนามกีฬาในชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู