ชื่อบทความ : “ U2T ปันสุข “ ที่ตำบลโคกย่าง                                          ชื่อพื้นที่ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : พิพัฒน์ ชัยวิเศษ

          เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 เราทีมงาน U2T รวมทั้งคณะอาจารย์ ได้นำถุงยังชีพมาเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มากักตัวรอผลตรวจโรคโควิด – 19 ที่ตำบลโคกย่าง เพื่อเป็นขวัญและเป็นกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้ที่มากักตัว ทางทีมงานหวังว่าการมาปันสุขครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ชาวตำบลโคกย่าง และขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่เสียสละตนเองเพื่อส่วนรวมทำเพื่อชุมชน มาเฝ้าระวัง ณ จุดคัดกรอง ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด – 19 และสู้ไปด้วยกัน เมื่อเสร็จภารกิจแจกถุงยังชีพที่สถานกักตัวที่ตำบลโคกย่างแล้ว เราทีมงานก็ได้มาทำกิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนบ้านโคกย่าง เพื่อปรับภูมิทัศน์พื้นที่ในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น โดยจะแบ่งทีมงานทำความสะอาดบริเวณอาคารไม้  ใต้อาคาร  บริเวณถนนทางเดิน และเก็บขยะบริเวณรอบๆอาคาร

          ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในการทำกิจกรรมต่างๆในครั้งนี้จะช่วยปันสุขให้กับชุมชนตำบลโคกย่างไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตามการป้องกันตนเองจากโรคระบาดโควิด-19 เบื้องต้น จะทำให้ลดการติดเชื้อได้ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของ ระวังตนเองสำคัญที่สุด

               ภาพประกอบ : มอบถุงยังชีพเพื่อเป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้ที่มากักตัว ตำบลโคกย่างอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

                      ภาพประกอบ : ทำความสะอาดโรงเรียนบ้านโคกย่าง ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

 

——————————————————————————————————————–

 

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

อื่นๆ

เมนู