ชื่อบทความ: ID02 มอบถุงยังชีพผู้กักตัวโควิดและพัฒนา รร.โคกย่าง
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ: นางสาว ธัญลักษณ์ มะลิซ้อน
ประเภท: ประชาชน

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 (วันแม่แห่งชาติ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณาจารย์ และทีมงานผู้ปฏิบัติงานในตำบลโคกย่าง ได้นำถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ถุงมือ มอบให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่มากักตัว ที่ศูนย์กักตัว (LOCAL QUARANTINE) องค์การบริหารส่วนตำบลโคกย่าง ทางทีมงานหวังว่าการมาปันสุขครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ชาวตำบลโคกย่าง และขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่เสียสละตนเองเพื่อส่วนรวมทำเพื่อชุมชน มาเฝ้าระวัง ณ จุดคัดกรอง ขอให้ทุกท่านปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด – 19 และสู้ไปด้วยกันนะคะ

รูปภาพ กิจกรรมมอยถุงยังชีพ

                 

กิจกรรมต่อมา อาจารย์และทีมงานผู้ปฏิบัติงานในตำบลโคกย่าง ก็ได้มีกิจกรรมทำจิตอาสาที่โรงเรียนบ้านโคกย่าง เพื่อป้องกันโรคระบาดอีกทางเพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีคนจำนวนมากเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรคระบาดโควิด-19 โดยคณะทีมงาน ได้แบ่งหน้าที่ ทำความสะอาดบริเวณรอบๆอาคาร ถนนทางเดิน รวมถึงในอาคารเรียนด้วย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะคุณครูโรงเรียนบ้านโคกย่าง และชาวบ้านเป็นอย่างดี

รูปภาพ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน

                 

_____________________________________________________________________________________________

โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู