ชื่อบทความ : ID02 – กิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอล์ และทำหน้ากากอนามัย และกิจกรรมมอบของให้วัดโคกย่าง โรงเรียนโคกย่าง

ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาวชุติพร  โพยประโคน

ประเภท : นักศึกษา

ข้าพเจ้า นางสาวชุติพร  โพยประโคน ผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

ผลการปฎิบัติงานประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 มีดังนี้

ในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในการรณรงค์ในโครงการ “U2T  COVID-19 WEEK ก้าวต่อไป สู้ภัยโควิด ” ซึ่งทางคณะอาจารย์และทีมงานทราบถึงปัญหาภายในชุมชนที่ยังขาด สิ่งของและอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อ COVID -19 ดังนั้นทางทีมงานได้มีกิจกรรมการมอบของให้โรงเรียนโคกย่าง ทางคณะครูของโรงเรียนโคกย่าง ได้ให้การต้อนรับและสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี โดยมีการมอบทั้งเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อ และมีการติดป้ายการป้องกันโควิด และได้มอบของให้กับวัดโคกย่าง มีการมอบทั้งเจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำดื่ม นอกจากนี้ยังได้มีการทำความสะอาดบริเวณวัด ไม่ว่าจะเป็นกวาดวัด เก็บขยะบริเวณวัด รวมทั้งในเดือนนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการทำเจลแอลกอฮอร์ ทำหน้ากากอนามัยจากผ้า ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์สร้างรายได้ สร้างอาชีพได้  ที่ตึกคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ภาพกิจกรรม

        

โดยกลุ่ม : สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู