ชื่อบทความ: การอบรมเพิ่มทักษะความรู้และขั้นตอนการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปเห็ด
พื้นที่: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชื่อผู้เขียน:นางสาวนิภาภรณ์ พันธ์ศรี (บัณฑิตจบใหม่)


     ข้าพเจ้าและทีมงานได้มีการจัดอบรมกิจกรรม“การแปรรูปเห็ด หรือ(ข้าวเกรียบเห็ด)” โดยมีอาจารย์ประจำตำบลพร้อมคณะวิทยากรได้เข้ามาให้ความรู้แก่ชุมชนในการแปรรูปอาหาร ซึ่งภายในตำบลโคกย่างนั้นมีแหล่งเพาะเห็ดหลายแห่ง จึงได้นำเห็ดมาพัฒนาหรือแปรรูป ณโรงเรียนบ้านโคกย่าง ตำบลโคกย่าง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ชาวบ้านในชุมชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
ในกิจกรรมอบรมครั้งนี้มีหัวข้อหลักในการอบรมทั้งหมด 3 หัวข้อดังนี้
1.อุปกรณ์
หม้อ กะทะทอด ทัพพี มีดหั่น/ซอย ถาดอาหาร เตาแก๊ส ซึ่งนึ่ง เครื่องปั่น กระดาษซับน้ำมันสำหรับอาหาร ถุงพลาสติกใส่บรรจุ เครื่องซีลถุง
2.ส่วนผสม
1. เห็ด 400 กรัม                    2. แป้งมันสำปะหลัง 1 กิโลกรัม

3. แป้งสาลี 2ช้อนโต๊ะ             4. น้ำตาลทรายขาว
5. เกลือป่น 4 ช้อนชา             6. พริกไทยป่น 1 ช่อนชา
7. พริกขี้หนูตำละเอียด7 เม็ด    8.กระเทียมสับละเอียด 100 กรัม
9. น้ำสะอาด 3-4 ถ้วยตวง       10. น้ำมันสำหรับทอด
3.ขั้นตอนการทำ
1. นำเห็ดมานั่นให้ละเอียดแล้วนึ่งให้สุกบีบเอาน้ำออกให้หมดนำมาผสมคลุกเคล้ากับน้ำตาลเกลือ พริกไทยป่น พริกขี้หนูตำละเอียดและกระเทียมสับละเอียด ตามอัตราส่วน ใส่แป้งมันสาปะหลัง และแป้งสาลีนวดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดี
2. ปั้นแป้งเป็นแท่งยาวประมาณ 5-6 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 1/2 นิ้วห่อด้วยพลาสติกทนความร้อนนำไปนึ่งไฟแรง ประมาณ 2 ชั่วโมงยกลงพักให้เย็นและเก็บในตู้เย็น 1 คืนให้แป้งอยู่ตัว
3. นำมานั่นเป็นแผ่นบาง ๆ ตากแดดให้แห้งสนิทพร้อมบรรจุถุงจำหน่ายหรือนำไปทอด
4. ทอดข้าวเกรียบใช้น้ามันพืชที่ตั้งไฟปานกลางโดยใส่ข้าวเกรียบทีละน้อยคอยช้อนตลอดเวลาให้พองสุกเสมอกันและตักขึ้นพักไว้ให้สะเด็ดน้ำมัน
5. นำไปอบในตู้อบลมร้อนเพื่อไล่น้ำมันที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 นาทีพักไว้ให้เย็นแล้วนำไปบรรจุถุงจำหน่ายต่อไป
รูปภาพกิจกรรม

                                      โดยกลุ่ม: คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
                                 พื้นที่ที่รับผิดชอบ: ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
     ชื่อโครงการ: การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู