ชื่อบทความ : กิจกรรมส่งเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ต้านภัยเชื้อ COVID-19 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาววราภรณ์ รัตน์ประโคน
ประเภท:  บันฑิตจบใหม่


กิจกรรมการทำมาส์กผ้าโดยการเย็บมือและทำเจลแอลกอฮอล์ด้วยตัวเอง

        เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 ยังคงแพร่ระบาดในจังหวัดบุรีรัมย์ และคงต้องเฝ้าระวังอยู่ ทางคณะอาจาร์ยและทีมงานได้จัดอบรมการทำเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยการเย็บมือแบบง่ายๆไว้ใช้เอง ให้กับทีมงานและประชาชนที่สนใจภายในตำบลโคกย่าง  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวิทยากรมาสอนให้กับทีมงานและประชาชนในชุมชนโคกย่างเพื่อที่ประชาชนจะสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพหรือทำไว้ใช้เองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 ได้อีกด้วย

ภาพประกอบการทำกิจกรรม


กิจกรรมมอบของให้กับโรงเรียนโคกย่างและวัดโคกย่าง

       เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ covid-19 บริเวณรอบๆพื้นที่ การระบาดยังต้องคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ทางคณะอาจารย์และทีมงานทราบถึงปัญหาภายในชุมชนยังขาดสิ่งของและอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อcovid-19 จึงจัดกิจกรรมมอบสิ่งของให้กับโรงเรียนโคกย่าง  ซึ่งคณะอาจาร์ยและทีมงานได้มอบ สเปย์แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย น้ำยาฆ่าเชื้อจำนวนหนึ่งให้กับ ทางโรงเรียนซึ่งทางคณะครูของโรงเรียนโคกย่าง ได้ให้การต้อนรับและสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี
และทางคณะอาจาร์ยและทีมงาน ได้เดินทางไปที่วัดโคกย่างเพื่อถวายสิ่งของที่วัดบ้านโคกย่างและปัดกวาดทำคาวมสะอาดบริเวณภายในวัดบ้านโคกย่าง และทีมงานได้ถวายสิ่งของต่างๆ เช่น น้ำดื่ม สเปย์แอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับทางวัด

ภาพประกอบการทำกิจกรรม

อื่นๆ

เมนู