ชื่อบทความ : ของดีตำบลโคกย่าง “ เสื่อกก “
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านตะโก และบ้านโคกเบง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : กิตติศักดิ์ ชัยวิเศษ

“ เสื่อกก “  เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมายาวนานและมีการพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆ และแปรรูปจากเสื่อผืนมาเป็น กระเป๋า หมอน กล่องทิชชู ตะกร้า ที่รองแก้ว เป็นต้น ซึ่งเป็นการแปรรูปได้อย่างสวยงามและลงตัวสุดๆ นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ได้จะไว้ใช้เองแล้ว ยังแบ่งขายเพื่อเป็นรายได้เสริมอีกด้วย มีทั้งคนในหมู่บ้าน ต่างหมูบ้าน ต่างอำเภอ รวมถึงชาวต่างชาติสนใจอย่างแพร่หลาย

จากการลงพื้นที่สำรวจ ข้าพเจ้าพร้อมทีมงาน พบว่าผู้ที่ยังทอเสื่อกกและยังทออยู่จนถึงปัจจุบัน มี 2 ท่าน คือคุณป้าลอบ บ้านโคกเบง หมู่ 8 ตำบลโคกย่าง อำเภอโคกอย่าง จังหวัดบุรีรัมย์ และคุณป้าพราม บ้านตะโก หมู่ 7 ตำบลโคกย่าง อำเภอโคกอย่าง จังหวัดบุรีรัมย์ และจากการที่พูดคุยกัน คุณป้าอธิบายวิธีการทอเสื่อกกแบบคร่าวๆ รวมถึงพาชมวิธีการทอ การเก็บ บำรุงรักษาเสื่อกก รวมถึงชมผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเสื่อกกด้วย และได้ถามถึงอยากให้ทางทีมงานช่วยเหลือเรื่องใดได้บ้าง ก่อนหน้านี้ข้าพเจ้าและทีมงานมีการวิเคราะห์ อาชีพในชุมชนเพื่อมาพัฒนา ต่อยอดเพื่อเป็นรายได้และเพื่อเป็นอาชีพเสริมให้เป็นรายได้ในครัวเรือน ซึ่งเรามองว่าผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกมีความน่าสนใจและสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักได้มากกว่านี้ เพราะจุดเด่นผลิตภัณฑ์ของคุณป้าลอบและคุณป้าพราม มีลวดลายที่สวดงาม และมีคุณค่า ลวดลายตรงตามความต้องการของลูกค้า มีความประณีตและทันสมัย และเนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ทีมงานจึงต้องเร่งช่วยเหลือก็คือ การหาตลาดเพิ่ม และต้องเพิ่มช่องทางการขายให้มากขึ้น ทั้งทางโซเชียลและหน้าร้าน รวมถึงร้านของฝากทั่วไป

กว่าจะมาซึ่งเสื่อกกแต่ละผืน ล้วนต้องใช้เวลา ความประณีต และความใจเย็นบวกความชำนาญ เพื่อให้ได้ลวดลายที่ถูกต้องและสวยงาม การทอเสื่อกกที่นี่ยังเป็นการทอแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน คือการทอสื่อกกด้วยมือ เสื่อกกแต่ละผืนจึงเป็นความภาคภูมใจของคนทอและเลี้ยงปากท้องของคนในครัวเรือนมาอย่างยาวนานและสืบต่อไป

 

 

ภาพประกอบ : ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ของคุณป้าลอบ บ้านโคกเบง หมู่ 8 ตำบลโคกย่าง จังหวัดบุรีรัมย์

        

ภาพประกอบ : การสัมภาษณ์ของคุณป้าลอบ บ้านโคกเบง หมู่ 8 ตำบลโคกย่าง จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพประกอบ : ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ของคุณป้าพราม บ้านตะโก หมู่ 7  ตำบลโคกย่าง จังหวัดบุรีรัมย์

        

ภาพประกอบ : ทีมงานลงพื้นที่สำรวจจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู