ชื่อบทความ : ลงพื้นที่บริจาคหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอร์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อหมู่บ้าน บ้านตะโก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : กิตติศักดิ์ ชัยวิเศษ

         ปัจจุบันเมื่อเราต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สิ่งที่ทำได้เบื้องต้นคือการป้องกันตนเองไม่ให้ติดเชื้อ  โดยการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์บ่อยๆหรือทุกครั้งที่ที่ต้องสัมผัสสิ่งของต่างๆ ตอนนี้ก็ได้มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งสามารถลงทะเบียนทางอินเตอร์เน็ต เพื่อทำการรับวัคซีนฟรี การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สามารถลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของอาการป่วย และลดการเสียชีวิตได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ถือเป็นภาวะฉุกเฉินของโลก จึงต้องเร่งปกป้อง ป้องกัน ให้ทั่วถึงเพื่อลดอัตราการติดเชื้อ

        ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ   1 ตำบล 1 มหาลัยมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมถึงคณะอาจารย์จึงจัดอบรมการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ที่สามารถใช้ซ้ำได้ และทำเจลแอลกอฮอร์ เพื่อนำไปบริจาคตามสถานที่ต่างๆ  ทีมงานได้มีการจัดกิจกรรมนำหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือแอลกอฮอร์มาบริจาคให้โรงเรียนโคกย่าง และวัดโคกย่าง เพราะเป็นสถานที่ที่ผู้คนพลุกพล่านและเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย จึงจำเป็นต้องป้องกันในเบื้องต้นก่อน และมีการพูดคุยรวมถึงอธิบายและให้ความรู้เรื่องโรคระบาดโควิด – 19 วิธีป้องกันตนเองและการหลีกเลี่ยงการไปพื้นที่เสี่ยง

        จากการลงพื้นที่เพื่อไปบริจาคครั้งนี้ทางทีมงานและคณะอาจารย์มีความยินดีมากที่ได้มีโอกาสมาทำกิจกรรมดีๆเพื่อชุมชน และได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี เพื่อเข้าพื้นที่มาทำกิจกรรมในตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ แม้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงก็ตาม ขอบคุณทางอบต. ท่านผู้ใหญ่บ้าน ที่ให้ความร่วมมือกับทางทีมงานอำนวยความสะดวกในการให้เข้าพื้นที่เป็นอย่างดี และข้าพเจ้าหวังว่าจะมีกิจกรรมดีๆเพื่อชุมชน เพื่อสังคม แบบนี้ต่อๆไป

ภาพประกอบ : กิจกรรมบริจาคหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอร์โรงเรียนโคกย่าง        อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพประกอบ : กิจกรรมบริจาคหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอร์วัดโคกย่าง              อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

——————————————————————————————————

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู