ชื่อบทความ : วิถีชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น การทอเสื่อกก- บ้านโคกเบง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านโคกเบง หมู่ที่8
ชื่อผู้เขียน : นายพูนสุข เอี่ยมศิลาภัณฑ์  (ประเภทประชนชน)
ความประทับใจ:

  รุ่นเก่า–  จากการที่เข้าไปสำรวจ และประสานงานเพื่อเก็บข้อมูลประกอบการอบรมการทำเสื่อกก ในชุมชนหมู่ 8 บ้านโคกเบง  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าฯ ได้เข้าไปพูดคุยกับ คุณแม่เนื้อ จะนันท์ อายุ87 ปี (เป็นคุณแม่นางลอบ คงประโคน) คุณแม่เป็นผู้สูงอายุสุขภาพแข็งแรง อารมณ์ดีออกมาต้อนรับพูดคุยเล่าเรื่องการทอเสื่อกกของคนสมัยก่อน เมื่อว่างเว้นจากการทำนา ผู้หญิงในหมู่บ้านจะทำในยามว่าง ทอเสื่อกกเดิมทีทำเป็นแทบทุกบ้าน สอนวิธีการทำกันรุ่นสู่รุ่น วัตถุดิบก็คือต้นกกที่ขึ้นตามท้องร่องมีเยอะมาก โดยการคัดต้นกกมาจักเป็นเส้น แบ่งตามความยาว นำมาตากแดดประมาณสอง-สามวันจนแห้ง สานด้วยมือโดยมีเครื่องทุ่นแรงช่วยในการสานเรียกว่าฟืม ทำด้วยไม้ไผ่เย็บขอบด้วยมือ ส่วนใหญ่สานเสื่อนังพื้น ลวดลายก็ง่ายๆ ทำใช้เองภายในบ้าน หรือบางทีก็นำไปแลกของ เป็นวิถีชุมชนที่เรียบง่าย

รุ่นใหม่นางลอบ คงประโคน เป็นคนรุ่นต่อมาที่สืบสานการทอเสื่อกก จากคนรุ่นก่อนมาปรับปรุงเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เช่นการเพิ่มสีสัน ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ทำกล่องใส่กระดาษทิชชู่ กระเป๋าต่างๆ ที่รองจาน การเย็บขอบจากการใช้มือก็เป็นจักร วัตถุดิบต้นกกก็ปลูกเองในบริเวณบ้านฯลฯ

ความคิดเห็นเพิ่มเติม:
จากการที่ได้พูดคุยทั้งคุยแม่เนื้อและคุณลอบ  ทำให้ทราบความต้องการเพิ่มในการทอเสื่อกก
1.การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ เพื่อนำไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในทันสมัยตามความต้องการของตลาด
2.มีช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น ขายทางออนไลน์ หรือ ตามงานเทศกาล

 

อื่นๆ

เมนู