ชื่อบทความ :  หน้ากากอนามัยผ้า DIY                                                                       ชื่อหมู่บ้าน : บ้าน ตะโก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
 ชื่อเจ้าของบทความ : พิพัฒน์ ชัยวิเศษ

          ในยุคที่ “ หน้ากากอนามัย ” กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตประจำวันของทุกคนที่เผชิญกับการระบาดของโควิด-19 แม้ว่าปัจจุบันหน้ากากอนามัยจะไม่ขาดแคลนเหมือนเมื่อครั้งที่โควิด-19 ระบาดในระลอกแรก    แต่หลายคนก็ยังมีข้อกังวลใจในเรื่องการเลือกซื้อหน้ากากอนามัยระหว่างหน้ากากอนามัยทางการแพทย์  ที่เรานิยมใช้กันในปัจจุบัน กับหน้ากากอนามัยแบบทั่วไปที่มีขายกันอยู่ในท้องตลาด เช่น หน้ากากผ้าที่มีสีสันต่างๆ ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิด-19 เหมือนกันหรือไม่ สำหรับหน้ากากอนามัยที่ขายกันตามท้องตลาด ซึ่งเป็นหน้ากากผ้าก็สามารถป้องกันละอองฝอยได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงยืนยันได้ว่าการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์และหน้ากากผ้าที่มีขายกันอยู่นั้นมีความปลอดภัยและสามารถป้องกันเชื้อโควิด-19 ได้ 

หน้ากากอนามัยจึงเป็นสิ่งจำเป็นมากในยุคนี้ ทางทีมงานจึงมีการจัดกิจกรรม ทำหน้ากากอนามัยแบบ DIY ขึ้นที่มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เพื่อให้ทีมงานได้ลองทำและนำกลับไปประยุกต์ใช้และบอกต่อถึงคนในครอบครัวและชุมชุนต่อไป วิธีทำหน้ากากอนามัย สามารถทำเองได้ง่ายๆ ใช้ป้องกันเชื้อโควิด-19                                                                                      วัสดุอุปกรณ์สำหรับหน้ากากอนามัยทำเอง มีดังนี้                                                                – ผ้ายืด, ผ้าฝ้าย, หรือผ้าสาลู                                                                                      – กรรไกร                                                                                                                – เข็มและด้ายเย็บผ้า                                                                                                – ยางยืด ไส้ไก่ หรือเชือกอเนกประสงค์                                                                        – กระดาษ ปากกา ดินสอ                                                                                                      ขั้นตอนการทำ                                                                                  1. นำ pattern มาช้  น้ำลอกลงกระดาษแข็ง แล้วตัด                                                       2. แล้ววาดลงบนผ้า แล้วตัด Pattern แล้วตัดผ้าเป็นชิ้นต่าง ๆ                                           3. ก่อนเย็บ ให้เรียงผ้าตามรูปเพื่อความเข้าใจง่าย แล้วเย็บเอาผ้าฝั่งขวา มาประกบผ้าฝั่งซ้าย โดยให้ผ้าฝั่งซ้ายอยู่ตรงกลาง ให้มีลักษณะเหมือนแซนด์วิช แล้วเย็บ                                     4. เมื่อเย็บเสร็จ กลับผ้า เราก็จะได้ผ้าชิ้นใน ซึ่งมีช่อง ผ้าชิ้นที่เหลือ ตัวนี้เวลาใส่จะอยู่ด้านนอก                                                                                                                         5. วางผ้า แล้วนำมาซ้อนกัน แล้วเย็บ โดยให้เว้นช่องไว้กลับผ้าด้วยตัดเศษ ๆ ผ้า เล็มขอบ ๆ ผ้า ให้ดูเรียบร้อย ขั้นตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้ว เราพอจะเห็นมันเป็นรูปเป็นร่าง                            6. กลับผ้าเอาด้านสวยงามออกมา

เนื่องด้วยสถานการณ์ในตอนนี้ มีโรคระบาดโควิด-19 แพร่กระจายไปทั่วโลก เราทุกคนจึงควรปกป้องตนเองและคนที่เรารักให้ดีที่สุด เช่น เมื่อออกมานอกบ้านควรสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอร์ เป็นการป้องกันเบื้องต้น เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ทางทีมงานจึงจัดกิจกรรมนี้ขึ้นทั้งได้ความรู้ทั้งได้ปฏิบัติจริง และหน้ากากอนามัยแบบผ้า ยังสามารถนำไปซักเพื่อใช้ซ้ำได้อีกด้วย

     

ภาพประกอบ : กิจกรรมทำหน้ากากอนามัยผ้า DIY

 


โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

อื่นๆ

เมนู