ชื่อบทความ : อบรมการเพาะเชื้อเห็ด ที่ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์                                                                                      สถานที่ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : พิพัฒน์ ชัยวิเศษ

          ข้าพเจ้าและทีมงาน จากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมอบรมการเพาะเชื้อเห็ดในอาหารเหลว สถานที่ โรงอาหารโรงเรียนบ้านโคกย่าง ผู้เข้าร่วมการอบรม มีคณะอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกย่าง และคนในชมชนตำบลโคกย่าง

การเลี้ยงเชื้อเห็ดในอาหารเหลว พี.ดี.เอ                                                         ( PDA : Potato Dextrose Agar )

วัสดุ 

  1. มันฝรั่ง 200 กรัม
  2. น้ำตาลเชิงเดี่ยว ( กลูโคส ) 20 กรัม
  3. วุ้น 20 กรัม
  4. น้ำสะอาด 1,000 ซีซี ( 1 ลิตร )

 ขั้นตอนทำ 

– นำมันฝรั่งมาปอกเปลือก ล้างด้วยน้ำสะอาด หั่นมันฝรั่งให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมลูกเต๋า ขนาด 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร                                                             – แบ่งน้ำสะอาด 300 ซีซี ละลายผงวุ้น                                                         – ต้มมันฝรั่งในน้ำ 700 ซีซี ที่เหลือจนสุก กรองเอาแต่น้ำผสมกับน้ำที่ละลายผงวุ้น                                                                                                       – นำไปตั้งไฟอ่อนๆ ใส่น้ำตาลเชิงเดี่ยวคนให้เข้ากัน                                        – นำอาหารเหลวที่ได้ บรรจุในขวดแบนหรือขวดโซดาประมาณ ¼ ของภาชนะบรรจุ ปิดจุกด้วยสำลีบริสุทธิ์ให้แน่น หุ้มด้วยกระดาษและนำไปนึ่งในหม้อนึ่งความดันที่ 15 – 17 ปอนด์ /ตารางนิ้ว นาน 30 นาที และนำมาวางเอียง 20-30 องศา                                                                                                        – เมื่ออาหารเย็นลงเก็บไว้ในห้องปลอดเชื้อประมาณ 2-3 วัน เพื่อดูว่าปลอดเชื้อจึงนำมาเลี้ยงเชื้อเห็ดได้                                                                            – นำชิ้นส่วนของดอกเห็ดที่ต้องการเพาะเลี้ยง ขนาด 1×1 ซม. วางบนอาหาร พี.ดี.เอ เป็นเวลาประมาณ 15 วัน เส้นใยเห็ดเจริญเต็มที่พร้อมจะนำไปขยายในเมล็ดธัญพืชต่อไป

               ทางทีมงานต้องขอขอบคุณท่าน ผศ.ดร.อารยา มุสิกา ที่มาเป็นวิทยากรในการอบรมการเพาะเชื้อเห็ดในครั้งนี้ให้ความรู้กับคณะอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนบ้านโคกย่าง คนในชุมชนตำบลโคกย่าง รวมถึงพวกเราทีมงานด้วย ท่านวิทยากรให้ความรู้และสาธิตการเพาะเชื้อเห็ดได้ละเอียดและเข้าใจง่าย ทางทีมงานหวังว่าการอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย เพื่อให้คนในชุมชน คณะอาจารย์ นักเรียน นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดเพื่อเพาะเชื้อไว้ปลูกทานเองและมองไปจนถึงการสร้างรายได้เพิ่มต่อไป

ภาพประกอบ : เชื้อตัวอย่าง อุปการณ์ เครื่องมือเพาะเชื้อเห็ด

ภาพประกอบ : ขั้นตอนการเพาะเชื้อเห็ด

 

———————————————————————————————————————–

 

โดยกลุ่ม : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พื้นที่รับผิดชอบ : ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อโครงการ : การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู