ชื่อบทความ : เตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเสื่อกกตำบลโคกย่าง
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านตะโก หมู่ 7 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ
 : พิพัฒน์ ชัยวิเศษ

ข้าพเจ้าคณะอาจารย์ และทีมงานประชุม ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการเลื่อนการประชาคม เนื่องจากทางอบต.ไม่อนุญาติให้บุคคลภายนอกเข้าในพื้นที่ เพราะมีกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องกักตัว และรอผลตรวจหลายราย ข้าพเจ้าและทีมงานลงพื้นที่เข้าสำรวจบ้านตะโกและบ้านโคกเบง ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเข้าไปพบคุณป้าพรามและป้าลอบ ที่ยังทอเสื่อกกขายเสริมจากการทำนา เมื่อข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปที่บ้าน เราก็นั่งคุยถามสารทุกข์สุกดิบ และเริ่มถามข้อมูลการทอเสื่อกก วิธีการทำ  การปลูกกก ราคาของผลิตภัณฑ์ต่อชิ้นนั้นๆ ตั้งราคายังไง ได้แรงบันดาลใจจากการทอลวดลายมาจากไหน เพราะแต่ละชิ้นมีความสวยงามมาก รวมถึงอยากให้ทางมหาลัย ช่วยเหลือเรื่องใดได้บ้าง  ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากการทอเสื่อกก ที่เราได้เห็นที่นี่ก็มี เสื่อแบบเป็นผืน เสื่อแบบพับ กระเป๋า กล่องทิชชู  หมอน เป็นต้น การทอเสื่อกกได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และชาวบ้านได้นำ ภูมิปัญญานี้มาพัฒนาต่อยอด และเป็นอาชีพเสริมของคนในครัวเรือน

จากการที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้เข้าไปสัมภาษณ์ คุณป้าพรามและป้าลอบ ว่าอยากให้ทางมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ช่วยเรื่องใดได้บ้าง คุณป้าอยากให้ทางมหาลัยช่วยเกี่ยวกับการหาตลาดเพิ่มมากขึ้น ทั้งหน้าร้าน ทั้งส่งร้านปลีก ทั้งทางออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางการขายที่มากขี้น  ผลิตมากขึ้น เพื่อจะสร้างรายได้ และอยากให้มีการตั้งกลุ่มเสื่อกกของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนและเพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าให้คงอยู่ตลอดไป

ภาพประกอบ : ผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกกของ คุณป้าลอบ บ้านโคกเบง ม.8 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ภาพประกอบ : ผลิตภัณฑ์เสื่อกกของ คุณป้าลอบ บ้านโคกเบง ม.7 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

               

 

อื่นๆ

เมนู