ชื่อบทความ :  ID02 – เพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูป (ข้าวเกรียบเห็ด)
พื้นที่:  ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นางสาววราภรณ์ รัตน์ประโคน
ประเภท:  บันฑิตจบใหม่


เห็ดจากชุมชน เนื่องด้วยชุมชนตำบลโคกย่างหลายๆครอบครัวนอกจากจะประกอบอาชีพทำนาเป็นหลักแล้ว อาชีพรองลงมาคือ ปลูกผักสวนครัว เพาะเห็ด กันหลายหลังคาเรือน โดยเฉพาะการเพาะเห็ดสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ดีในระดับนึง ทางผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ประจำตำบลจึงได้เห็นวามสำคัญในการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ดในชุมชน

การสร้างมูลค่าเพิ่ม สินค้าทางการเกษตรที่เป็นอาหารนั้นจะมีเทคนิคในการเพิ่มมูลค่าโดยการการแปรรูปหรือการถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่สินค่าให้มีราคาที่สูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งหากมีการทำอย่างเป็นระบบ จะช่วยส่งผลให้ผลผลิตสินค้าทางการเกษตรมีปริมาณไม่ล้นตลาด ทำให้ไม่เกิดสงครามราคาที่จะทำให้ราคาสินค้าลดลง อีกทั้งยังเสริมสร้างอาชีพใหม่ๆ ในชุมชน และยังสามารถลดต้นทุนการผลิตสินค้าได้อีกด้วย เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ผ่านกระบวนการแปรรูปมาแล้วนั้นโดยส่วนใหญ่จะมีขนาดที่เล็กกว่าขนาดปกติ ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปยังแหล่งจัดจำหน่ายลดลง


“ข้าวเกรียบจากเห็ดนางฟ้า”

ส่วนผสม (ข้าวเกรียบ 1 กิโลกรัม)
1. เห็ดนางฟ้า 400 กรัม            2. แป้งมันสำปะหลัง 1 กิโลกรัม
3. แป้งสาลี 2ช้อนโต๊ะ               4. น้ำตาลทรายขาว 6 ช้อนโต๊ะ
5. เกลือป่น 4 ช้อนชา               6. พริกไทยป่น 1 ช่อนชา
7. พริกขี้หนูตำละเอียด7 เม็ด      8.กระเทียมสับละเอียด 100 กรัม
9. น้ำสะอาด 3-4 ถ้วยตวง       10. น้ำมันสำหรับทอด
วิธีทำ
1. นำเห็ดนางฟ้ามานั่นให้ละเอียดแล้วนึ่งให้สุกบีบเอาน้ำออกให้หมดนำมาผสมคลุกเคล้ากับน้ำตาลเกลือพริกไทยป่น
    พริกขี้หนูตำละเอียดและกระเทียมสับละเอียดตามอัตราส่วนใส่แป้งมันสาปะหลังและแป้งสาลีนวดส่วนผสมทั้งหมดให้เข้า        กันดี
2. ปั้นแป้งเป็นแท่งยาวประมาณ 5-6 นิ้วเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 1/2 นิ้วห่อด้วยพลาสติกทนความร้อนนำไปนึ่งไฟแรง        ประมาณ 2 ชั่วโมงยกลงพักให้เย็นและเก็บในตู้เย็น 1 คืนให้แป้งอยู่ตัว
3. นามานั่นเป็นแผ่นบาง ๆ ตากแดดให้แห้งสนิทพร้อมบรรจุถุงจำหน่ายหรือนำไปทอด
4. ทอดข้าวเกรียบใช้น้ามันพืชที่ตั้งไฟปานกลางโดยใส่ข้าวเกรียบทีละน้อยคอยช้อนตลอดเวลาให้พองสุกเสมอกันและตักขึ้น       พักไว้ให้สะเด็ดน้ำมัน
5. นาไปอบในตู้อบลมร้อนเพื่อไล่น้ำมันที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 10 นาทีพักไว้ให้เย็นแล้วนำไปบรรจุถุง              จำหน่ายต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู