ชื่อบทความ : เสน่ห์ของเสื่อกก

ชื่อหมู่บ้าน : บ้านตะโก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ  : พิพัฒน์ ชัยวิเศษ

การลงพื้นที่และสิ่งที่น่าสนใจ

เสื่อกกทอมือ เป็นภูมิปัญญาของคนในบ้านตะโก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย ที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน เพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่ง หรือนอน และทำธุรกรรมต่างๆ

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน บ้านตะโก ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย ข้าพเจ้าและทีมงานได้พบว่ามีอาชีพที่น่าสนใจและสามารถนำมาต่อยอดเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนต่อไป นั่นคือ เสื่อกกของคุณป้าอวย คุณป้าเล่าว่าไปเจอเสื่อกกที่มีลวดลายสวยงาม จึงอยากทำเป็นของตัวเองบ้าง

โชคดี มีครูมาสอนทอเสื่อกก สอนย้อมสี สอนร่างลวดลายต่างๆ และประยุกต์ดัดแปลงลวดลายด้วยตัวเอง คุณป้าบอกว่าที่นี่เราปลูกกกเอง ไม่ต้องหาซื้อ 1 ผืนใช้เวลา 15-30 วันแล้วแต่ลายยากง่าย ที่ใช่เวลานานเพราะทอเสื่อกกด้วยมือ มีความปราณีต และคุณป้าก็ใส่ใจรายละเอียดทุกผืน เสื่อกกของคุณป้าใช้งานได้ 2 ด้าน เพราะมีลวดลายเดียวกันหน้า-หลัง ลายเสื่อกกที่นี้มีหลายลาย ทั้งลายผีเสื้อ ลายปลา ลายดอกไม้ ซึ่งหาได้ยาก ทุกผืนล้วนมีคุณค่าและเอกลักษณ์

จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นคุณป้ายังอยากให้ทีมงานช่วยประชาสัมพันธ์ บอกต่อ เพื่อขยายตลาดให้มาก รวมถึงขยายในโลกโซเชียลให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น เพื่อเพิ่มการขายและเป็นที่มาของรายได้เพิ่มในครัวเรือนและชุมชนอีกด้วย ทั้งนี้ทางมหาลัยและทีมงานจะช่วยเหลือและทำประโยชน์ให้มากที่สุด

อื่นๆ

เมนู