1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID02 - ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย
  4. ID02-การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หมู่ 4 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ID02-การลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย หมู่ 4 ต.โคกย่าง อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ชื่อบทความ : ID02 – ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
ชื่อหมู่บ้าน : บ้านตาจรู๊ก หมู่ 4 ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ : นายจิรวัฒน์ บาสแต็งน์

การลงสำรวจ/เก็บข้อมูล

ในการไปหมู่บ้านครั้งนี้เป็นการไปสำรวจสภาพแว้ดล้อมเพิ่มเติมของหมู่บ้านเพิ่มเติมเพื่อค้นหาปัญหาและจะได้สามารถนำมาวิเคราะห์และปรับใช้จนนำไปสู๋การแก้ไขเพิ่มเติมได้ โดยการไปสำรวจในครั้งจะพบได้ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนั้นเป็นทุ่งนาเเละคลอง ห้วย ดังรูป

 

 

 

 

 

และจากการไปสำรวจพื้นที่ที่เป็นคลองจะพบได้ว่าการไปสำรวจนั้นคลองน้ำแห้งหายไปจนเกือบหมดทำให้ไม่มีน้ำไหลเวียนใช้ในหมู่บ้านกัน และอาจจะส่งผลในระยะยาวตลอดหากน้ำกลับไม่กลับมาสู่สภาวะเดิม

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ผมคิดว่าปัญหาที่ควรแก้คือการจัดการกับปัญหาน้ำขาดแคลนก่อนครับ

อื่นๆ

เมนู