การชุบเคลือบ

ข้าพเจ้านางสาวศิริวิมล ดิบประโคน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ทำให้การทำงานของทีมงานเป็นไปอย่างยากลำบาก แต่โครงการเครื่องปั้นดินเผาต้องดำเนินการต่อไป ข้าพเจ้า ทีมงานและคณะอาจารย์จึงได้มีการประชุมการทำงานร่วมกัน โดยการแบ่งกลุ่มชาวบ้านออกเป็น 3 กลุ่ม 3 วัน และได้ประชาสัมพันธ์นัดแนะชาวบ้านในพื้นที่ ให้ทยอยกันมาดูการเคลือบชิ้นงานเครื่องปั้นดินเผา ทีละกลุ่มเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา การจัดสาธิตในครั้งนี้ทำเมื่อวันที่ 20-22 สิงหาคม 2564 เป็นเวลา 3 วัน ที่บ้านละหานทรายเก่าตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

เครื่องปั้นดินเผาเป็นกระบวนการและผลิตภัณฑ์จากการขึ้นรูปภาชนะและวัตถุอื่น ๆ ด้วยดินเหนียวและวัสดุเซรามิกอื่นๆ ก่อนจะปั้นเป็นรูปต้องเตรียมดินเหนียว การนวดช่วยให้แน่ใจว่ามีความชื้นสม่ำเสมอ ซึ่งเมื่อได้ขนรูปตามต้องการเเล้วจะถูกเผาที่อุณหภูมิสูงเพื่อให้ได้รูปแบบที่แข็งและทนทาน ในครั้งนี้เราจะ อธิบายในส่วนของการชุบเคลือบ โดยการเคลือบชิ้นงานเครื่องเคลือบดินเผานั้น มีขั้นตอนการชุบดั้งนี้
1. เช็ดทำความสะอาดชิ้นงานที่ผ่านการเผาดิบที่อุณหภูมิ 700 -800 oC

 

2. ชุบชิ้นงานลงในถังเคลือบ ถ้าชิ้นใหญ่ให้รายจากข้างในก่อนค่อยชุบด้านนอก

 

3. จากนั้นเช็ดฐานชิ้นงาน

4 นำลำเลียงเข้าเตา

5. เผาชิ้นงานที่อุณหภูมิ 1200 oC

6. ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์

จากการออกพื้นที่ ร่วมกันทำงานในครั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาทโคโรนา 2019 ได้มีการเเพร่ระบาทอย่างต่อเนื่อนทำให้การลงพื้นที่ทำงานได้รับผลกระทบตามไปด้วย ทางอาจารย์เเละทีมงานได้ร่วมช่วยกัน เเก้ไขปัญหาในส่วนตรงนี้ จนได้ข้อสรุป ในการเเบ่งชาวบ้านในตำบลออกเป็นกลุ่มๆ เเละเเบ่งเป็นช่วงเช้าและช่วงเที่ยงของวัน ในการร่วมกันทำกิจกรรมต่ามที่ได้กำหนดไว้ จึงทำให้เราสามารดำเนินงานในครึ่งนี้ ขึ้นมาได้

อื่นๆ

เมนู