ชื่อบทความ : COVID WEEK

พื้นที่    :    ตำบล.หินลาด  อำเภอ. บ้านกรวด จังหวัด. บุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ  : นางสาว วนิชยา  หอมขจร

          ข้าพเจ้า นางสาว วนิชยา  หอมขจร  ประเภทประชาชน ( ID03) ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน เมื่อเดือนมิถุนายน  2564  ณ ต.หินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ  เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสCOVID-19 ได้ทำการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้และรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึงได้ลงพื้นที่เพื่อทำการแจกแมสและเจลล้างมือแอลกอฮอล์แก่ประชาชนและได้ร่วมกันทำจิตอาสาทำความสะอาดที่ตำบลหินลาด

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ทำโครงการในช่วงโควิดคือโครงการCOVID WEEK โดยได้ทำการลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโรคCOVID19

1.การทำความสะอาดสถานที่เป็นจุดเสี่ยงใช้งานร่วมกัน

2.การจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะ

3.จัดหาอุปกรณ์ เจลและสเปรย์ล้างมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค

4.การสอนทำอุปการณ์ป้องกันตนเอง เช่น Face shied

5.รณรงค์ป้องกันจากการติดเชื้อและแพร่เชื้อ เช่น  การล้างมือ  เว้นระยะห่าง และการสวมใส่หน้ากากอนามัยพร้อมกับรณรงค์ให้ชาวบ้านในหมู่ฉีดวัคซีน

และข้าพเจ้ากับทีมงานได้ลงพื้นที่ไปทำความสะอาดที่โรงเรียนบ้านละหารเก่าพร้อมกับมอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิดให้กับโรงเรียนและจุดคัดกรองในหมู่บ้าน ทั้ง 9 จุด  ที่ ตำบลหิดลาด พร้อมกับพูดเชิญชวนให้คนในชุมชนพร้อมใจกันมาฉีดวัคซีนกันเยอะๆ

และในครั้งนี้ยังได้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในส่วนร้านอาหารในท้องถิ่น โดยร้านอาหารในท้องถิ่นนั้น จะมีทั้งร้านอาหารขายส้มตำและมีลูกชิ้น น้ำแข็งใส  ขนม  โดยร้านอาหารที่ข้าพเจ้าและทีมงานไปเก็บข้อมูลนั้น ร้านตั้งอยู่ที่ บ้าน ถนนน้อง หมู่ 1 ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเป็นร้านขายอาหารทั่วไป เมนูที่ขายนั้นจะมีทั้งส้มตำ และน้ำแข็งใส ลูกชิ้น ขนม น้ำต่างๆ รายการอาหาร มีดังนี้  ตำไทย   ตำปูปลาร้า ตำทะเล  ตำหมูยอ  ตำป่า  เป็นต้น มีทั้งแบบพิเศษ และแบบธรรมดา ราคาย่อมเยา ถึงแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) จะมีผลต่อการขาย แต่ร้านก็ยังขายได้ และพอเลี้ยงชีพและครอบครัวได้และราคาย่อมเยา

     

        

             

 

 

อื่นๆ

เมนู