แสงสว่างบนท้องถนน

ปัจจุบันต่างออกไปจากเมื่อก่อน ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ถนนหนทางยังไม่มีรถมากนัก เมื่อยังไม่มีไฟฟ้าก็จะทำกิจวัตรประจำวัน และการเดินทางในช่วงเวลากลางวันเป็นส่วนใหญ่ เพราะเวลากลางคืนมืดมาก เวลาต่อมาความต้องการแสงสว่างตามท้องถนนของชุมชน เพื่อพัฒนาการเดินทางในช่วงกลางคืน จึงมีแพร่หลายในทุก ๆ ชุมชน นอกจากสะดวกในการเดินทางแล้ว ยังช่วยปกป้องทรัพย์สินในยามวิกาลอีกด้วย

        ในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ มีลักษณะเป็นถนนเส้นทางหลักผ่านกลางหมู่บ้าน ซึ่งนับว่าเป็นถนนที่มีผู้คนใช้สัญจรทั้งเวลากลางวันและเวลากลางคืนเป็นจำนวนมาก เดิมแล้วในพื้นที่ หมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ก็พอมีไฟส่องสว่างอยู่บ้าง แต่ยังไม่ครบทุกแยก บางจุดก็ชำรุดเสียหาย ชาวบ้านจึงมีความต้องการแสงสว่างบริเวณถนนในชุมชน เพื่อความสะดวกสบายของชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของชาวบ้านเองและผู้ที่ใช้ถนนในชุมชนในการสัญจรด้วย อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อการเดินเท้าในยามกลางคืน เช่น เดินทางกลับจากงานบุญต่าง ๆ เพื่อกลับบ้านใกล้เคียง ด้วยการเดินเท้าจะสะดวกกว่า เมื่อมีการประชุมหมู่บ้าน เพื่อหาลือเรื่องไฟส่องสว่างในชุมชน ชาวบ้านต่างยกมือเห็นด้วยว่าต้องการมาก เมื่อเวลาผ่านไปก็ยังไม่เห็นหน่วยงานมาดูแล ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง

        พื้นที่หมู่ 8 บ้านโนนค้อ มีลักษณะที่ตั้งและลักษณะชุมชน คล้าย ๆ พื้นที่ หมู่ 3 บ้านละหานทรายใหม่ เพราะมีถนนเส้นหลักผ่านกลางหมู่บ้าน นับว่าเป็นผลดีกับชุมชน เพราะว่ามีการสัญจรผ่านไปมาจำนวนมาก  ชุมชนหมู่ 8 บ้านโนนค้อ เป็นชุมชนตัวอย่าง และมีการตั้งกลุ่มของชุมชน เพื่อการซื้อขายสินค้าต่าง ๆ ของชุมชน เช่น ไม้กวาดด้ามยาวบ้านโนนค้อ ดอกไม้จันทน์ ผ้าไหม และยังเป็นชุมชนที่มีโฮมสเตย์ แสงสว่างบริเวณถนนจึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะเดิมทีแล้วชุมชนหมู่ 8 บ้านโนนค้อ ก็มีไฟส่องสว่างบริเวณถนนอยู่แล้ว แต่ก็มีบางจุดชำรุด และบางจุดยังขาดไป ผู้คนในชุมชนที่ยังไม่มีแสงสว่างจึงมีความต้องการอย่างมาก

        หากกล่าวถึงความต้องการของชุมชน ประชาชนจะบอกปัญหาและความต้องการ คือแนวทางการแก้ปัญหาของชุมชน เมื่อมีงบประมาณเพื่อพัฒนาความต้องการที่เป็นปัญหามานาน จึงถูกยกมาปรึกษาหาลือกันในที่ประชุมทุกครั้ง เพื่อการยุติปัญหาของชุมชนที่มีมานาน จึงขอความอนุเคราะห์แสงสว่างมาใช้ในชุมชนให้เพียงพอ

Tags:

อื่นๆ

เมนู