ข้าพเจ้านายกรวิทย์ มันอาษา

ประเภท : นักศึกษา

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานตั้งแต่วันที่ 7-9 เมษายน 2564 ณ ต.บ้านหินลาด อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับการฝึกทักษะอาชีพ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ณ ศาลากลางหมู่บ้านละหารทรายเก่า ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในการอบรมครั้งนี้มีชาว ในการอบรมครั้งนี้เป็นการปั้นขึ้นรูปด้วยวิธีการ บีบกด และ เส้น วิธีการบีบกดด้วยวิธีแรกเป็นการบีบกดดินให้เป็นรูปทรงกลมเพื่อนำไปเป็นกระถางต้นไม้ขนาดเล็กเพื่อประดับตกแต่งความสวยงามภายในบ้านซึ่งชาวบ้านได้ฝึกอบรมการปั้นจาน ชาม ถ้วย แก้ว ให้ความสนใจในการปั้นครั้งอย่างมาก และมีชิ้นงานเป็นของตัวเองที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ทั้งนี้เผื่อให้ชาวบ้านเกิดการคุ้นชิน และเกิดจินตนาการสร้างลวดลายต่างๆเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เพื่อพัฒนาเป็นอาชีพในอนาคตอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู