ข้าพเจ้านาย กรวิทย์ มันอาษา

ประเภท : นักศึกษา

เนื่องจากในเดือน กันยายน ผมและทีมงานได้รับมอบหมาย จากอาจารย์ผู้ดูแล ให้ทำการการเผาเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ชาวบ้านได้ทำการสร้างสรรค์ออกมาในหลายรูปแบบ เช่น ให แจกัน กระถาง ถ้วย ชาม เป็นต้น ทั้งนี้ขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตเซรามิกส์คือการเผาเคลือบ จึงจะนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานได้ ขั้นตอนนี้จึงสำคัญมากๆ

การเผาเคลือบเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่ง ในการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ ทั้งนี้เนื่องจากการเผาเคลือบ เป็นกระบวนการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบ ไปเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งอยู่ตัว และไม่สามารถเปลี่ยนกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีก ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดในการเผา อาจทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้แตกหักเสียหาย หรือมีคุณภาพไม่ได้ตามต้องการ รวมทั้งการเผายังเป็นขั้นตอน ที่มีต้นทุนสูงกว่าขั้นตอนอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการเผาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามต้องการ โดยใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด ก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลงได้มาก

 

เตาเผาที่ใช้ก็จะเป็นเตาเผาประเภท เตาแก๊สทางเดินลมร้อนลง

ข้อดีของเตาแก๊สแบบทางเดินลมร้อนลง ได้แก่ เป็นเตาเผาที่ให้อุณหภูมิสูง สามารถเผาในบรรยากาศแบบไม่มีเขม่า(Oxidizing) หรือ บรรยากาศแบบมีเขม่า (Reduction) ควบคุมการเผาง่าย สามารถผลิตเตาเผาได้หลาย ขนาดตามความต้องการ มีหัวพ่นไฟ (Burner) เพื่อกระจายความร้อนไปยังจุดต่างๆ ยิ่งมีหัวพ่น ไฟจำนวนมากก็ยิ่งเผาได้เร็วและควบคุมได้ดีขึ้น อุณหภูมิสม่ำเสมอ ประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่า เตาแบบทางเดินลมร้อนขึ้น

ข้อเสียของเตาแก๊สแบบทางเดินลมร้อนลง ได้แก่ อุณหภูมิด้านบนมักสูงกว่าด้านล่าง และอาจเกิดกรณีแก๊สรั่วได้ตลอดเวลา ควรเว้น พื้นที่ไว้เพื่อการถ่ายเทอากาศในกรณีที่แก๊สรั่วออกมาจะได้กระจายจางไป ปุ่มควบคุมและวาล์ว ปิดแก๊สควรอยู่ในที่ที่สามารถปิดได้โดยสะดวกเพื่อที่จะปิดได้อย่างรวดเร็วหากต้องการหยุดการ เผากะทันหัน

สรุปผลการปฎิบัติการ 

ผลการปฎิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายทุกขั้นตอน เเละ ประสบความสำเร็จ ได้ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ผ่านการเผาเคลือบ ที่สวยงามตามความต้องการ

 

อื่นๆ

เมนู