กระบวนการเผาดิบ

ข้าพเจ้า  นางสาวพัชฎาภรณ์ คะรุรัมย์ ประเภทนักศึกษา รับผิดชอบในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้การทำงานลงพื้นที่ไม่ค่อยสะดวกมากนัก จึงต้องแบ่งกลุ่มการทำงานกันเพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกันเป็นหมู่มาก

จากการลงพื้นที่สาธิตเครื่องปั้นดินเผานั้น หนึ่งในกระบวนการเผาชิ้นงานจะมรกระบวนการการเผาดิบ ซึ่งเป็นการเผาที่ 700 – 800 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 8-10 ชั่วโมง ซึ่งกระบวนการนี้เผาเสร็จจะนำไปใช้งานเลยก็ได้ ซึ่งจเรียกผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ว่า ผลิตภัณฑ์ประเภทเอิทเทนแวร์ ( Earthen  ware ) นับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมทำกันโดยทั่วไปเป็นส่วนใหญ่และส่วนมาก  เผาในอุณหภูมิต่ำ ( 1,050 – 1,100   C  ) ลักษณะโดยทั่วไปเป็นผลิตภัณฑ์ค่อนข้างหนา  เนื้อหยาบ  มีความพรุนตัวค่อนข้างมาก  สีของเนื้อผลิตภัณฑ์ส่วนมากสีน้ำตาลอ่อน  สีเทาอ่อน สีเหลืองอ่อน  เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดที่เคลือบและไม่เคลือบ  เวลาเคาะมีเสียงทึบๆ ไม่กังวานเหมือนผลิตภัณฑ์อื่น เนื้อดินปั้นส่วนมากเตรียมมาจากดินเหนียวธรรมดาทั่วไป  ส่วนมากนิยมใช้ดินในท้องถิ่น  ดินเมื่อยังไม่ได้เผามักจะมีสีน้ำตาลเข้ม  สีเทาแก่  ดินเหนียวที่กล่าวเมื่อนำไปปั้นผสมกับดินเชื้อ ( Grog ) ช่วยทำให้มีความพรุนตัว  ช่วยไม่ให้ผลิตภัณฑ์แตกเสียหายได้ง่าย  ดินเหนียวที่ว่านี้มีอยู่โดยทั่วไป  เรียกกันว่าดินแดง ( Red  clay ) หรือ Surface  clay  ลักษณะที่สำคัญส่วนมากเนื้อดินละเอียด  แห้งช้า  แต่มีความเหนียวดี ( Plasticity ) เมื่อนำไปเผาแล้วจะให้สีน้ำตาลอ่อน  เหมาะแก่การที่จะนำไปขึ้นรูปทรงต่างๆ ได้ดี  เช่น การขึ้นรูปแบบอิสระ  แบบขด  แบบแผ่น  แบบขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน  แบบวิธีกดพิมพ์  และแบบวิธีรีดดิน เป็นอิฐโปร่งก็มี  เป็นต้น  ส่วนมากดินที่กล่าวถึงประเภทนี้มีเปอร์เซนต์ของเหล็ก ( Iron ) สูง  ไม่นิยมนำไปผสมทำผลิตภัณฑ์ชนิดสีขา

 เนื้อดินชนิดเอิทเทนแวร์ที่ใช้ปั้นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ๆ นิยมใช้ผสมทราย  หรือดินเชื้อ  ช่วยทำให้การขึ้นรูปทรงตัวได้ดี  เมื่อนำไปเผาเนื้อดินมีความแข็งแกร่งดี  และช่วยควบคุมการหดตัวของดินได้ดีพอสมควร  มีประโยชน์ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ไม่แตก และบิดเบี้ยวได้ง่าย ปัจจุบันความคิดเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์ชนิดเอิทเทนแวร์ชนิดสีขาวนิยมให้มีส่วนผสมของหินควอตซ์ ( Flint ) ช่วยให้มีความแข็งแกร่งในเนื้อของผลิตภัณฑ์ และประเภทของหินฟันม้า ( Feldspar )  ช่วยผสมทำให้ลดจุดสุกตัวต่ำลงผสมในสัดส่วนที่เหมาะสมและข้อสำคัญจะต้องมีความเหนียวพอในการขึ้นรูป   ผลิตภัณฑ์ชนิดเอิทเทนแวร์ชนิดสีขาว  เตรียมได้จากวัตถุดิบที่เป็นดินขาว  มีลักษณะที่สำคัญ  เนื้อดินแน่น  ทึบแสง  มีความพรุนตัวพอประมาณ  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ประเภทจาม  ชาม  ภาชนะ เครื่องใช้  เครื่องประดับต่างๆ มีการเคลือบขาว  สีต่างๆ มากมาย  ส่วนผลิตภัณฑ์เอิทเทนแวร์ชนิดที่ใช้วัตถุดิบดินแดงทั่วไป  ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ประเภท  หม้อดิน  กระถางกล้วยไม้  กระถางดินเผา  คนโฑน้ำ  และประเภทอิฐที่ใช้ในการก่อสร้าง   ( Terracotta )  เป็นต้น แต่ส่วนใหญ่เมื่อเผาดิบเสร็จแล้วจะนำไปเคลือบต่อเพื่อให้เกิดความแข็งแรง ทนทาน ละสวยงามมากขึ้น  แต่ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะมาพูดถึงกระบวนการการเผาดิบ มีขึ้นตอนดังต่อไปนี้

1. หลังจากที่ชิ้นงานแห้งสนิทแล้ให้นำชิ้นงานลำเลียงเข้าเตา2. จากนั้นปิดเตาแล้วจุดเตาและรอจนกว่าจะถึงอุณหภูมิที่ต้องการ3. พอเตาเห็นตัวลงให้นำชิ้นงานออกจากเตาเพื่อนำไปใช้งานเลย หรือจะนำไปชุบเคลือบก่อนก็ได

ลิงก์วิดีโอ

 

อื่นๆ

เมนู