สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวนฤมล นิเวศสวรรค์ ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบล ซึ่งได้ทำงานในพื้นที่ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์  ในเดือนพฤศจิกายนได้มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความดี/พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน 9 หมู่บ้าน ของตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้มีการลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชน จากนั้นก็ได้จัดซื้อวัสดุพัฒนาสิ่งแวดล้อม และวัสดุและอุปกรณ์ในการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 ให้กับผู้ใหญ่บ้านทั้ง 9 หมู่บ้าน ตามความต้องการที่ได้สำรวจไว้

           ดิฉันและทีมงาน U2T ตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อนวันลงพื้นที่ทางอาจารย์ประจำตำบลได้มีการนัดประชุมที่โรงเรียนบ้านโคกยาง จากนั้นอาจารย์ก็อธิบายรายละเอียดของกิจกรรมให้ฟังอย่างชัดเจนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรม และทางทีมงาน U2T ได้มีการประชุมผ่าน Application Line เพื่อทำการชี้แจงแบ่งหน้าที่กันในการทำงาน จากนั้นก็ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจข้อมูลความต้องการของชุมชนในตำบลหินลาด ทั้ง 9 หมู่บ้าน โดยได้ทำการสอบถามทางผู้ใหญ่บ้านว่าต้องการวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างในการพัฒนาพื้นที่ภายในชุมชน รวมไปถึงวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  จากนั้นก็ได้มีการพูดคุยกันกับทางผู้ใหญ่บ้าน และนัดวันในการมอบวัสดุอุปกรณ์กับทางผู้ใหญ่บ้านไว้ด้วย  ซึ่งส่วนมากวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาชุมชนที่ทางชุมชนทั้ง 9 หมู่ ต้องการ คือ จอบ เสียม ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า กรรไกรตกแต่งกิ่งไม้ คราด เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชนในช่วงเทศกาลประจำปี และช่วงวันสำคัญ ให้สะอาด สวยงาม ต่อมาวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ทางชุมชนต้องการ คือ หน้ากากอนามัย และเจลล้างมือ เมื่อทำการสำรวจข้อมูลความต้องการของชุมชนทั้ง 9 หมู่บ้านเสร็จแล้ว ก็ได้มีการสรุปข้อมูลที่ได้ทำการสำรวจมา และได้ออกเดินทางไปซื้อของที่อำเภอบ้านกรวดเพื่อทำการซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้เขียนไว้ เมื่อซื้อของครบถ้วนตามความต้องการแล้ว จากนั้นก็นำของที่ได้ซื้อมาแยกออกเป็นกองๆ และติดสติ๊กเกอร์ในแต่ละหมู่เอาไว้  เพื่อที่จะได้เป็นระเบียบและจดจำง่าย ในวันเสาร์ที่  6 พฤศจิกายน 2564 ได้นำวัสดุอุปกรณ์ขึ้นรถยนต์เพื่อทำการมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับทางผู้ใหญ่บ้าน เริ่มจากเดินทางไปบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ในการมอบของในแต่ละหมู่นั้นทางทีมงาน U2T ได้ช่วยกันนำวัสดุอุปกรณ์ลงจากรถยนต์ และได้ถ่ายภาพเก็บไว้

           จากการที่ได้ลงพื้นที่ในการทำกิจกรรมกิจกรรมเสริมสร้างความดี/พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน 9 หมู่บ้านตำบลหินลาด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้ได้รับรู้ถึงความต้องการของชุมชน ว่าชุมชนนั้นต้องการวัสดุอุปกรณ์อะไรในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้สะอาด ปลอดภัย อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เป็นแรงสนับสนุนให้กับชาวบ้านได้มีอุปกรณ์ในการทำงานที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทีมงาน U2T ตำบลหินลาด อาจารย์ประจำตำบล และชุมชนตำบลหินลาด จึงทำให้ดำเนินกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

ภาพกิจกรรม

 

 

 

 

วีดีโอประจำเดือนพฤศจิกายน

อื่นๆ

เมนู