โค้งสุดท้ายของ U2T
โดย นางสาวปรารถนา ซื่อจริง
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

          เริ่มต้นเดือนพฤศจิกายนแล้วนะคะ เดินทางเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ก่อนที่จะเข้าสู่เดือนสุดท้ายของโครงการ ก็มีกิจกรรมที่ทีมตำบลได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในเดือนพฤศจิกายนนี้ มีกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์”กิจกรรมเสริมสร้างการทำความดี /พัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน และกิจกรรมรณรงค์ต้านโรคร้าย โควิด 19 “ชาวหินลาดรวมพลังสู้ภัยโควิด” จำนวน 9 หมู่บ้าน เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน และเน้นการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 เพื่อสุขภาพที่ปลอดภัยของตนเอง

ในบทความครั้งนี้ ฉันจะขออนุญาตพูดถึงกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา “การพัฒนาบรรจุภัณฑ์” ที่ได้ดำเนินในระหว่างวันที่ 21 – 23 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา กิจกรรมนี้ ได้มีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ทีมตำบล และกลุ่มชาวบ้าน ทั้ง 9 หมู่บ้าน ซึ่งจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์ ออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยการดึงเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของชุมชนพร้อมประวัติความเป็นมา เพื่อนำมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้น่าสนใจและโดดเด่นตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

– แต่ละกลุ่มได้ช่วยกันระดมความคิด ออกแบบ Logo ลายบรรจุภัณฑ์
– วาดลวดลายที่ได้ออกแบบร่างไว้ ลงในโปรแกรม
– ปรินท์ภาพลายดังกล่าว ตามขนาดกล่องกระดาษ ของแต่ละบรรจุภัณฑ์
– นำมาตัด เคลือบพลาสติก และพับตามรูปร่างที่ได้กำหนดไว้ เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์

   

และนี่คือผลงานบรรจุภัณฑ์ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ ออกแบบ ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ

สรุปการทำงานในเดือนพฤศจิกายน ทีมตำบลได้ลงพื้นที่ เร่งดำเนินกิจกรรมในหลายๆ กิจกรรม เนื่องจากเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของโครงการฯ เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ก่อนลงพื้นที่ และเข้าร่วมโครงการทุกครั้ง ทีมตำบลทุกคนได้ป้องกันตัวเองโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง เว้นระยะห่าง และล้างมืออย่างสม่ำเสมอ

วิดีโอของตำบล ประจำเดือนพฤศจิกายน

 

อื่นๆ

เมนู